Zbirka plakatov

slika primerek plakata

Zbirka plakatov

OBSEG: okoli 10.000 enot, od tega je digitaliziranih 7.000. Je ena izmed najobsežnejših zbirk plakatov v Sloveniji.
DOSTOP: Plakate lahko iščete po KatNUK. Digitalizirano gradivo lahko poiščete na portalu dLib.si.
INFORMACIJE: Urša Kocjan, T: 01 2001 217

Slikovna zbirka


OPIS ZBIRKE:

Zbirka plakatov obsega okoli 10.000 enot in je ena izmed najobsežnejših zbirk plakatov v Sloveniji. Največ je filmskih plakatov, sledijo reklamni in politično propagandni. Lahko izpostavimo še turistične, športne in razstavne plakate. Najstarejši je iz leta 1850. Med avtorji plakatov zasledimo imena najpomembnejših slovenskih grafičnih oblikovalcev. To so plakati M. Gasparija, S. Šantla in I. Vavpotiča, ki so v dvajsetih letih 20. stoletja vnesli v plakat secesijsko likovno govorico. Trideseta leta zaznamuje dvig grafične kvalitete, oblikovalske dosežke pa predstavljajo plakati avtorjev: J. Omahna, D. Serajnika, P. Kocjančiča, E. Šajna in J. Trpina. Posebno poglavje, izjemno tudi v evropskem merilu, je slovenski partizanski plakat, ki so ga kot ilustrirano politično parolo ustvarjali I. Šubic, D. Klemenčič – Maj, N. Pirnat, J. Vidic idr. V petdesetih letih se s plakatom začnejo ukvarjati: G. Košak, N. Kalin, U. Vagaja, B. Fajon in drugi. Konec šestdesetih pomembne stilne in kvalitativne premike naredijo P. Skalar, J. Suhadolc, M. Vipotnik, T. Kržišnik, Z. Papič in R. Jenko. Zadnja tri desetletja se s plakatom ukvarjajo oblikovalci, ki prihajajo iz ljubljanske arhitekturne šole. Med najvplivnejše štejemo R. Novaka in M. Licula, E. Berka idr. Uspešni oblikovalci pa prihajajo tudi iz Akademije za likovno umetnost v Ljubljani: H. Draušbaher, K. Gatnik, E. Bavčer idr.