Stari tiski (1501-1850)

fotografija zknjig na polici
 

Stari tiski (1501-1850)

OBSEG: okoli 40 000 zvezkov gradiva 
DOSTOP: Stare tiske lahko iščete po KatNUK. Digitalizirano gradivo lahko poiščete na portalu dLib.si.
INFORMACIJE: dr. Sonja Svoljšak, T: 01 2001 142; Matjaž Lulik, T: 01 2001 202

ZBIRKA STARIH TISKOV

 

OPIS ZBIRKE:

Zbirka se uvršča med pomembnejše spomenike pisne kulturne dediščine na Slovenskem. V njej najdemo avtorje in naslove, ki so pomembni nacionalno, regionalno ali širše ter temeljna dela in številne zanimivosti z različnih področij, ki so neprecenljive vrednosti za raziskovalce zgodovine znanosti in kulture.

Velika večina gradiva, ki je tvorilo tudi osnovni fond leta 1774 ustanovljene licejske knjižnice, prihaja iz pogorelega jezuitskega kolegija ter iz samostanov ljubljanskih avguštincev, bosonogih avguštincev, kapucinov, bistriških in kostanjeviških kartuzijanov, stiških cistercijanov ter devinskih servitov. Ob koncu 18. stoletja je bila v tedanjo licejsko knjižnico predana tudi večina gornjegrajske škofijske knjižnice. Omenjene knjižnice vsebujejo tudi posamezne zasebne zbirke iz knjižnic pravniške družine Zaule, škofa Petra Seebacha in njegovega sina Janeza Krstnika Seebacha, ljubljanskega generalnega vikarja Baltazarja Radliča, arhidiakona Leopolda Maksimiljana Raspa ter drugih znanih zgodovinskih osebnosti.

V zbirki je tudi veliko število knjig in knjižnic plemičev, meščanov, znanstvenikov in drugih zbirateljev s slovenskega ozemlja, ki so bile odkupljene ali pa so bile knjižnici predane kot zapuščine. Med njimi so najpomembnejše Raigersfeldova, Hohenwarthova, Barbo-Waxensteinova, Čopova, Kopitarjeva, Zoisova in Metelkova knjižnica ter knjižnica Družbe za kmetijstvo in koristne umetnosti na Kranjskem. Slednja je vsebovala tudi knjige, ki so bile nekoč v lasti Baltazarja Hacqueta oziroma Antona Tomaža Linharta.

Med pomembnejšimi zasebnimi zbirkami velja omeniti še knjižnico generalnega vikarja ljubljanske škofije Karla von Peera ter leta 1933 pridobljeno knjižnico trnovskega župnika Ivana Vrhovnika, ki vsebuje številne slovenske tiske iz 17. in 18. stoletja.

Digitalne zbirke na portalu Digitalne knjižnice Slovenije: Ko mrtvi žive uče, Janez Ludvik Schoenleben.
Digitalne kopije gradiva iz zbirke lahko naročite tudi tukaj: EOD (e-knjige po naročilu)

Vaši predlogi: V spletni obrazec lahko vnesete svoje predloge za digitalizacijo gradiva iz Zbirke starih tiskov. Vaše predloge bomo shranili in jih posredovali Službi za digitalno knjižnico. V kolikor bo digitalizacija mogoča, vas bomo obvestili.

LITERATURA:

Simoniti, Primož. Med humanisti in starimi knjigami. V Ljubljani: Slovenska matica, 2007.
Stefan, Konrad. Zgodovina C. kr. Študijske knjižnice v Ljubljani. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009.
Svoljšak, Sonja. »Gašper Žitnik in njegove knjige.« Ars & humanitas 8, 2 (2014): 142–146.
Svoljšak, Sonja, in Urša Kocjan. Provenience starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice = Provenances of the National and University Libraryʼs old prints. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2013.
Zupanič Slavec, Zvonka, in Sonja Svoljšak. Ko mrtvi žive uče : anatomija skozi čas : ob petstoletnici rojstva začetnika znanstvene anatomije Andreasa Vesaliusa (1514–1564) = When the dead teach the living : anatomy through time : in commemoration of the 500th birth anniversary of the pioneer of scientific anatomy Andreas Vesalius (1514–1564). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2015.

Nekaj poljudno–strokovnih prispevkov o starih tiskih iz NUK-a si lahko preberete v Knjižničarskih novicah:

Kocjan, Urša, in Sonja Svoljšak. »Sledovi ljubeznive vede med listi Nukovih starih tiskovKnjižničarske novice 25, 4/5 (2015): str. 6–7.
Svoljšak, Sonja, in Urša Kocjan. »Knjižna ekstravaganca iz 18. stoletjaKnjižničarske novice 25, 3 (2015): str. 6–7.
Svoljšak, Sonja, in Urša Kocjan. »O kačah in zmajihKnjižničarske novice 24, 9 (sep. 2014): str. 9–10.
Svoljšak, Sonja, in Urša Kocjan. »Zgodnje novoveško recikliranje in njegove uganke: rokopisni fragmenti kot knjigoveški material.« Knjižničarske novice 24, 7/8 (jul.-avg. 2014): str. 6–7.
Kocjan, Urša, in Sonja Svoljšak. »Skriti slikarski talent iz 16. stoletjaKnjižničarske novice 24, 6 (jun. 2014): str. 6–7.
Svoljšak, Sonja, in Urša Kocjan. »Kako je Janez Krstnik Seebach igral backgammon z Lorenzom Vallo?Knjižničarske novice 24, 5 (maj 2014): str. 3–4.