Srednjeveški rokopisi (kodeksi)

slika kodeks, Kopitarjeva zbirka

Srednjeveški rokopisi (kodeksi)

OBSEG:  122 kodeksov od 9.–15. stol.
DOSTOP: Gradivo lahko iščete po katalogu rokopisov. Digitalizirano gradivo lahko poiščete na portalu dLib.si
INFORMACIJE: Samo Kristan, T: 01 2001 195; mag. Marijan Rupert, T: 01 2001 133

ROKOPISNA ZBIRKA


OPIS ZBIRKE:

Fond srednjeveških rokopisov obsega 122 kodeksov. Med srednjeveškim gradivom hranimo tudi posamezne fragmente rokopisov, ki so bili najdeni kot knjigoveški material. Najobsežnejša je zbirka latinskih rokopisov od 9. pa do konca 15. stoletja, ki šteje 91 enot. Izredno pomembni so tudi srednjeveški rokopisi iz zbirk slavista Jerneja Kopitarja ter barona Žige Zoisa, napisani v cirilici oziroma glagolici.

Dragoceno srednjeveško gradivo:

  • Codex Suprasliensis, napisan v cirilici starocerkvenoslovanske redakcije na področju današnje Bolgarije v prvi polovici 11. stoletja.
  • Augustinus: De civitate Dei, iz samostana Bistra, naš najbogateje iluminiran srednjeveški kodeks, nastal leta 1347.
  • Gregorius Magnus: Moralia, najstarejši kodeks v NUK, iz prve polovice 9. stoletja, napisan v karolinški knjižni minuskuli.
  • Chronica de la nobel cita de Ueniexia, seznam beneških dožev in plemičev z vrisanimi grbi iz začetka 15. stoletja.
  • Stiški rokopis, eden najpomembnejših slovenskih srednjeveških tekstov, nastal okoli leta 1428.
  • Calendarium ad annum, 1415, zgiban priročni koledar na pergamentu, z likovnimi upodobitvami kmečkih opravil, svetnikov in nebesnih znamenj.

Primeri iz zbirke:

 Philosophiae consolationis liber ...
 Variae (165a-203a). De anima (203a-206b)
 Legenda beatae Catherinae de Senis