Šolski spisi

 
slika primerek letnega pororčila

Šolski spisi (Slovenija)

OBSEG: približno 10.000 enot šolskih poročil, izvestij in seznamov predavanj.
DOSTOP: Šolske spise lahko iščete po listkovnem katalogu v Zbirki drobnega tiska in sive literature, novejše pa v KatNUK. Po šolskih poročilih pred letom 1945 lahko iščete tudi na portalu Dlib.si
INFORMACIJE: Veronika Potočnik, T: 01 2001 208; Mojca Trtnik, T: (01) 2001 148

ZBIRKA DROBNEGA TISKA IN SIVE LITERATURE

 

OPIS ZBIRKE:

Zbirka Šolski spisi obsega približno 10.000 enot. Vsebuje interne publikacije vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih ustanov. Zajema navodila za vpis, poročila o delu, seznam predavanj, izvestja, seznam predavateljev in slušateljev, zbirke izpitnih vprašanj in nalog, izobraževalni programi, študijski programi, seminarji, ipd. Zbirala in dopolnjevala se je predvsem z obveznim izvodom, ki ima na slovenskem ozemlju že dolgo tradicijo, saj neprekinjeno obstaja že od leta 1807.

Zbirka je razseljena po različnih oddelkih, največji del pa je v Zbirki drobnega tiska in sive literature. Najstarejši del (glede na čas izida gradiva) stoji v Rokopisni zbirki. Obsega okrog 2700 enot. Zajema obdobje od konca 18. stoletja pa do leta 1945. Gradivo je predvsem v nemškem in slovenskem jeziku, pojavlja pa se tudi v italijanskem, madžarskem, hrvaškem in latinskem jeziku. Gre namreč za izvestja, ki so nastala na slovenskem govornem območju (tudi iz krajev Beljak, Celovec, Gorica, Pazin, Pula, Rijeka, St. Paul, Trst).

Večji del zbirke stoji v dislociranem skladišču NUK, na Leskoškovi 12. Ta del zbirke predstavlja slovenska izvestja, kot tudi gradivo v vseh evropskih jezikih in ostalih jugoslovanskih republik pred osamosvojitvijo. Glavnina tega dela zbirke je iz obdobja med letoma 1950 in 1975.

Novejši del, ki vsebuje serijske publikacije šolskih in visokošolskih spisov, stoji v Zbirki serijskih publikacij. Obsega dela po letu 1980.

Na lokalni in nacionalni ravni zbirka predstavlja oris šolstva v Sloveniji. Šolska poročila dajejo dober in strnjen vir o izobraževalnem procesu določenega časa. Glede na to, da zbirka vsebuje tudi gradivo iz nekdanjih pokrajin Avstro-ogrske in bivše Jugoslavije, je pomembna tudi na mednarodni ravni. Ker gre za interne publikacije, ki jih ni mogoče dobiti po navadni knjigotrški poti, je zbirka še toliko bolj dragocena. Med zbirko uvrščamo tudi jubilejne zbornike šol, ko so redno obdelani in jih najdete v KatNUK.