Janez Ludvik Schönleben

slika schoenleben

Janez Ludvik Schönleben

OBSEG:17 naslovov
DOSTOP: Schönlebnove stare tiske lahko najdete v KatNUK
INFORMACIJE: dr. Sonja Svoljšak, T: 01 2001 142; Matjaž Lulik, T: 01 2001 202

ZBIRKA STARIH TISKOV


OPIS ZBIRKE:

Ljubljanski teolog, zgodovinar in pisatelj Janez Ludvik Schönleben (1618-1681) je bil avtor številnih govorov, teoloških del, genealogij kranjskih plemiških rodbin in zgodovinskih pregledov.

Med njegovimi deli izstopata predvsem Aemona vindicata (Salzburg: Haan, 1674) in historična topografija Carniolia antiqua et nova (Ljubljana: Mayr, 1680-1681), ki obsega kroniko ozemlja Kranjske od pozne antike do leta 1000. K pripravi slednje je Schönleben povabil Janeza Vajkarda Valvasorja in prav na temelju tega sodelovanja je kasneje nastalo eno najpomembnejših del slovenskega zgodovinopisja Slava Vojvodine Kranjske.

Schönleben je bil tudi izvrsten retorik ter pobudnik ustanovitve Mayrove ljubljanske tiskarne.

Digitalno zbirko Janeza Ludvika Schönlebna si lahko ogledate na portalu dLib. Predstavljen je izbor njegovih del (14 naslovov) iz zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so bili primerni za postopek digitalizacije.