Protestantika

dekorativna slika

Zbirka protestantskih tiskov

OBSEG:  okoli 100 enot. Zbirka se dopolnjuje.
DOSTOP: Gradivo lahko iščete po KatNUK
INFORMACIJE: dr. Sonja Svoljšak, T: 01 2001 142; Matjaž Lulik, T: 01 2001 202

ZBIRKA STARIH TISKOV


OPIS ZBIRKE:

Slovensko slovstvo je doživelo svoj prvi veliki vzpon v sredini 16. stoletja. V nekaj desetletjih smo tako rekoč iz nič razvili svoj jezik in postavili temelje naši književnosti. Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Sebastijan Krelj, Adam Bohorič in drugi Slovenci ter še nekateri tujci so v 50 letih napisali ali po tujih predlogah priredili in izdali 60 slovenskih knjig, kar je izjemen dosežek. Izhajale so v lepi opremi in v razmeroma visokih nakladah, od 1000-2000 izvodov. Razen dveh (Pachernecker, Bohorič) so vse ohranjene v izvirni podobi in največje število izvirnikov hranimo prav v naši knjižnici. Gre za same dragocene knjižne redkosti, ki so za slovenski jezik in kulturo neprecenljive vrednosti. Med njimi so vsa temeljna dela za versko življenje in službo, npr. katekizmi, pesmarice, celotno Sveto pismo, nedeljska in praznična postila, cerkvenopravni spisi idr., pa tudi osnovni jezikovni priročniki, npr. abecedniki, slovnica in slovar. Prevod celotnega Svetega pisma dokazuje dokončno zrelost našega knjižnega jezika. Dobili smo ga kot 17. po vrsti med evropskimi živimi jeziki in le 30 let po Luthrovem prevodu v nemščino.

Primeri iz zbirke:

 Dalmatinov prevod Svetega pisma (1584)
 Trubarjev Katekizem (1555)
 Trubarjeva Hišna postila (1595)
 Adam Bohorič - Zimske urice(1584)