Neslovenski učbeniki za osnovne šole (1965-1993)

slika neslovensi učbenik

Neslovenski učbeniki za osnovne šole (1965-1993)

OBSEG: približno 17.000 enot neslovenskih učbenikov za osnovne šole.
DOSTOP: Neslovenske učbenike lahko iščete po listkovnem katalogu v Zbirki drobnega tiska in sive literature.
INFORMACIJE: Veronika Potočnik, T: 01 2001 208; Mojca Trtnik, T: 01 2001 148

ZBIRKA DROBNEGA TISKA IN SIVE LITERATURE

 

OPIS ZBIRKE: Po drugi svetovni vojni je Narodna in univerzitetna knjižnica na podlagi Odloka o obveznem dostavljanju tiskovin na ozemlju Jugoslavije (1945) pričela prejemati po en izvod časnikov, časopisov, knjig, brošur, muzikalij itd. iz celotne Jugoslavije. Leta 1953 je izšla Uredba o obveznem pošiljanju tiskov, Temeljni zakon o pošiljanju tiskov določenim zavodom pa je bil sprejet leta 1965.

Na podlagi zgoraj navedenih zakonskih aktov je NUK med drugim prejemal po en izvod vsakega osnovnošolskega učbenika, ki je bil natisnjen na ozemlju Jugoslavije. Večina učbenikov je izšla po letu 1963, zadnji učbeniki v zbirki so izšli leta 1993. Gradivo je pretežno v srbohrvaškem, hrvaškem, srbskem, makedonskem, albanskem in madžarskem jeziku. Učbeniki za učenje tujih jezikov so v nemščini, angleščini, ruščini, italijanščini, francoščini in španščini. V zbirki prevladujejo leposlovne čitanke s klasičnimi deli, prilagojenimi osnovnošolskemu branju. Poleg njih zbirko sestavljajo tudi osnovnošolska berila, učbeniki za učenje jugoslovanskih jezikov, učbeniki za matematiko, fiziko, kemijo, biologijo, družbeno vzgojo, zemljepis, zgodovino, gospodinjstvo, tehniko in glasbeno vzgojo. Nekaj je tudi učbenikov za učenje varne vožnje in preverjanje znanja cestnoprometnih predpisov.

Za zbirko je značilno ponavljanje posameznih naslovov. Številni učbeniki so bili ponatisnjeni vsako leto ali celo večkrat v enem letu. Pogosto je isti učbenik izšel v različnih jugoslovanskih jezikih hkrati, ali pa sta izšli dve verziji enega naslova – ena v latinici, druga v cirilici.

Viri:

  • Odlok o obveznem dostavljanju tiskovin na ozemlju Jugoslavije. V: Uradni list demokratične federativne Jugoslavije, 1945, let. 1, št. 52.
  • Temeljni zakon o pošiljanju tiskov določenim zavodom. V: Uradni list socialistične federativne republike Jugoslavije, 1965, let. 21, št. 13.
  • Uredba o obveznem pošiljanju tiskov. V: Uradni list federativne ljudske republike Jugoslavije, 1953, let. 9, št. 27.
  • Zapisi za prihodnost: 190 let obveznega izvoda tiska na Slovenskem. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997.
  • Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice. Let. 1. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1974.