Muzikalije

slika kipa s harfo

Muzikalije

OBSEG: več kot 100.000 enot tiskanega in rokopisnega gradiva.
DOSTOP: Gradivo lahko iščete po KatNUK. Digitalizirano gradivo lahko poiščete na portalu dLib.si.
INFORMACIJE: dr. Alenka Bagarič, T: 01 2001 151; mag. Lidija Podlesnik Tomášiková, T: 01 2001 236

GLASBENA ZBIRKA


OPIS ZBIRKE:

Zbirka glasbenih tiskov slovenike je osrednja nacionalna zbirka publiciranih del slovenskih skladateljev, delujočih v domovini ali na tujem, v zamejstvu ali izseljenstvu. Temelji na že več kot 200 let starih zakonskih predpisih o zbiranju obveznega izvoda v Sloveniji izdanih, založenih, izdelanih ali distribuiranih publikacij, dopolnjujemo pa jo tudi s publikacijami, izdanimi v tujini. Za obdobje druge polovice 20. stoletja je dokaj izpopolnjena tudi zbirka notnih tiskov jugoslavike.

Več tisoč enot rokopisnega glasbenega gradiva datira od sredine 18. stoletja do danes. Hranimo avtografe slovenskih skladateljev, najrazličnejše prepise njihovih del pa tudi prepise del iz svetovne literature, ki so jih v preteklih stoletjih izvajali na slovenskih koncertnih in opernih odrih.

Številna dela tujih skladateljev so na voljo v obliki instruktivnih izdaj, študijskih partitur ali klavirskih izvlečkov. Načrtno gradimo zbirko zbranih del svetovnih glasbenih klasikov in antoloških zbirk glasbenih spomenikov v obliki znanstveno-kritičnih izdaj, ki so temeljno referenčno gradivo za študij, znanstvene raziskave in izvajanje.