Kopitarjeva zbirka

slika kodeks, Kopitarjeva zbirka

Kopitarjeva zbirka

OBSEG:  34 enot iz obdobja od 11.–19. stol.
DOSTOP: Podatke o gradivu, ki je v celoti digitalizirano, lahko najdete v Katalogu Kopitarjeve zbirke.
INFORMACIJE: Samo Kristan, T: 01 2001 195; mag. Marijan Rupert, T: 01 2001 133

ROKOPISNA ZBIRKA


OPIS ZBIRKE:

Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov (NUK, Cod. Kop. 1–33) sodi med največje zaklade Narodne in univerzitetne knjižnice. Hranimo jo kot corpus separatum. Zbirka je bila kot del zapuščine jezikoslovca Jerneja Kopitarja odkupljena leta 1845 za Licejsko knjižnico. Večji del zbirke sestavljajo cerkvenoslovanski kodeksi južnoslovanske redakcije, napisani v cirilici, razen enega napisanega v glagolici. Poleg njih je še nekaj novejših rokopisov, med njimi pet novobolgarskih. Najstarejši rokopis zbirke, Supraseljski kodeks (Codex Suprasliensis) iz 11. stol. je eden najstarejših v cirilici napisanih slovanskih jezikovnih spomenikov sploh, ki je uvrščen na UNESCOV seznam svetovne kulturne dediščine (Memory of the world). Med starejše cirilske rokopise sodijo še: makedonski postni triod iz 13. stol., dva tetraevangelija srbske šole iz 13.–14. stol., dva srbska in en bosanski tetraevangelij iz 14. stol. ter srbska redakcija dela Mihaela Psellusa Dioptra iz 15. stol.