Glagolski rokopisi in tiski

slika avtografi

Zbirka glagolskih rokopisov in tiskov

OBSEG:  okoli 60 enot. Zbirka se dopolnjuje.
DOSTOP: Gradivo lahko iščete po katalogu rokopisov in KatNUK.
INFORMACIJE: Samo Kristan, T: 01 2001 195; mag. Marijan Rupert, T: 01 2001 133; dr. Sonja Svoljšak, T: 01 2001 142; Matjaž Lulik, T: 01 2001 202

ROKOPISNA ZBIRKA

ZBIRKA STARIH TISKOV


OPIS ZBIRKE:

V Rokopisni zbirki NUK hranimo največji fond rokopisnega gradiva, napisanega v čudoviti slovanski pisavi glagolici, ki je po različnih poteh in zgodovinskih okoliščinah prispelo na ozemlje današnje Slovenije. Razdelimo ga lahko na tiske in rokopise. Med tiskanimi knjigami je potrebno opozoriti na protestantske tiske iz 16. stoletja v glagolici, ki so nastali pod strokovnim vodstvom Primoža Trubarja v protestantskem bibličnem zavodu v nemškem Urachu. V zbirki starih tiskov hranimo tudi nekaj glagolskih liturgičnih knjig, misalov in brevirjev, ki so bili natisnjeni v 17. in 18. stoletju.

Najpomembnejša zbirka glagolskih rokopisov izvira iz Zoisove knjižnice, predvsem velja omeniti štiri kodekse, ki jih je dal Zois prevezati v svojo značilno vezavo v svetlo usnje. Vsak od njih ima veliko umetniško vrednost. Nastali so že proti koncu srednjega veka, v 15. stoletju. Zoisova zbirka, ki jo je sam poimenoval z naslovom Slavische Sammlung (Ms 368) vsebuje rokopisne zapiske njegovih glagolskih raziskav, prečrkovanje različnih fragmentov, glagolsko abecedo in nekaj na to področje spadajoče Zoisove korespondence. Med fragmenti iz njegove zbirke je najpomembnejši homiliar iz prve polovice 13. stoletja. Ohranjen je le fragmentarno in obsega dva pergamentna lista. V zbirki slovanskih kodeksov jezikoslovca Jerneja Kopitarja se nahaja tudi glagolski liturgični zbornik iz začetka 15. stoletja. Zbirka glagolitike vključuje tudi večje število srednjeveških fragmentov različnih provenienc ter pisnega gradiva kasnejših obdobij do 19. stoletja.

Primeri iz zbirke:

 Missale Romanum glagoliticum (15. stoletje)
 Officium sanctorum glagolitice (15. stoletje)
 Breviarium glagoliticum I-II (15. stoletje)