Fotografije Frana Vesela

slika iz zbirke Frana Vesela

Fotografije Frana Vesela

OBSEG: 604 fotografij Frana Vesela.  
DOSTOP: Fotografije lahko iščete po listkovnem katalogu Slikovne ali Rokopisne zbirke (SG=Ms 1761).
INFORMACIJE: Urša Kocjan, T: 01 2001 217, Samo Kristan, T: 01 2001 195

Digitalizirano gradivo lahko poiščete na portalu dLib.si.

Slikovna zbirka NUK
Rokopisna zbirka

Turjaška 1
Soba 207
pon. – pet. 9.00-14.00; sre. 9.00-18.00
 

 

OPIS ZBIRKE: Zbiratelj in fotograf Fran Vesel (1884-1944) je s fotografskim aparatom beležil vse, v čemer se je odražalo narodovo bistvo, kulturnozgodovinsko izročilo ali pa, kar je bilo že po svoji naravi enkraten dogodek kulturnega, političnega ali socialnega značaja. Vse to je lahko fotografija na svoj način rešila pred destruktivno močjo časa. Veselovo fotografsko zapuščino danes hranijo trije javni zavodi: Narodni muzej, Slovenski etnografski muzej in Narodna in univerzitetna knjižnica.

Narodna in univerzitetna knjižnica hrani ob krajinskih in žanrskih fotografijah predvsem veliko število portretov slovenskih kulturnih ustvarjalcev (Ivan Cankar, Oton Župančič, Rihard Jakopič, Maksim Gaspari), fotografske dokumentacije razstav in posnetke likovnih del.

LITERATURA:

Štrumej, L., Rupert, M.: Fran Vesel (1884-1946): fotografski kronist z začetka stoletja: Moderna galerija, Ljubljana, 1999.