Prepovedana literatura (1945-1991)

slika naslovnica D-fond nuk

D fond – prepovedana literatura (1945-1991)

OBSEG: okoli 700 naslovov knjig in več kot 140 naslovov serijskih publikacij.
DOSTOP: Gradivo nekdanjega D fonda lahko iščete po KatNUK. Posamezno digitalizirano gradivo lahko poiščete na portalu dLib.si.
INFORMACIJE: Helena Janežič, T: 01 2001 113

ZBIRKA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA SLOVENCEV V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

OPIS ZBIRKE: Oktobra 1945 ustanovljena Narodna in univerzitetna knjižnica se je že kmalu znašla pred izzivom. Uradni akt o ustanovitvi je nalagal, naj se »Narodni in univerzitetni knjižnici pošiljajo tudi take knjige in druge tiskane stvari, katerih razpečevanje je iz katerih koli razlogov prepovedano.« 11. člen Zakona o tisku iz leta 1945 pa je posebej govoril o prepovedih v zvezi z razširjanjem in prodajanjem posameznih knjig in drugih tiskanih stvari. Naslednja desetletja je NUK krmaril med narodnim poslanstvom zbiranja vse slovenske zapisane dediščine in veljavno zakonodajo. Od svoje ustanovitve dalje je imel vsa pravna zagotovila, da lahko zbira tudi tisk slovenske politične emigracije in ostalo »sporno« gradivo. Po zakonu ga je moral bibliografsko obdelati, shranjeno je bilo v posebnih prostorih, izposoja pa omogočena le za znanstveno-raziskovalno delo. Fond se je imenoval D fond, ker je bil sprva shranjen v direktorjevi pisarni, do leta 1991 so zanj veljali posebni pogoji dostopa. Nastajal je od leta 1945, uradno pa je bil ustanovljen leta 1978. Zvezni sekretariat za notranje zadeve je tega leta v NUK nastavil svojo uslužbenko Milico Strgar, ki je skrbela, da so bili tiski obdelani po pravilih knjižnice. Podatki o njih se niso pojavljali v javno dostopnih katalogih, kljub vsemu pa so bile knjige in časopisi redno popisani v Slovenski bibliografiji. V 55 letih se je v skrivnem fondu v NUK nabralo 700 knjig in več kot 140 naslovov serijskih publikacij.

Vse do leta 1991 je imel D fond posebna pravila o dostopnosti gradiva. Vsak uporabnik je moral ob priporočilnem pismu ustanove še natančno razložiti namen pregledovanja.

 

Gradivo, ki je že dostopno na Digitalni knjižnici Slovenije:

Most (Trst)

Svobodna Slovenija

Meddobje

Misli / Thoughts

Ameriška domovina

Demokracija (Gorica, Trst)

Slovensko domobranstvo

Vestnik / Messenger: glasilo Slovencev v Avstraliji

 

Literatura:

  • JANEŽIČ, H. O prepovedanih knjigah: literatura, nasprotna našemu gledanju na poglavitna življenjska vprašanja. Slovenski čas, 2016, 70.
  • KODRIČ-DAČIĆ, E. Jaz, Cerberus [ali] Cenzura v knjižnicah: razstavni katalog. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996.
  • HORVAT, M. Prepoved razširjanja tiskane besede v Sloveniji 1945-1990: diplomska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 1995.
  • CENZURIRANO: zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes. Ljubljana: Nova revija, 2010.
  • STRGAR, M. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani zbira in hrani tudi tisk s sovražno vsebino. Knjižnica, 1982, 26 (3/4), str. 203-206.
  • STRGAR, M. Slovenski tisk v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Knjižnica, 1984, 28 (3/4), str. 243-248.
  • ŠVENT, R. Prepovedani tiski v Narodni in univerzitetni knjižnici. Knjižnica, 1997, 41 (1), str. 137-141.