Begunski tiski (1945-1949)

slika naslovnica V nove zarje

BEGUNSKI TISKI (1945 – 1949)

OBSEG: okoli 100 enot gradiva, predvsem serijskih publikacij.
DOSTOP: Begunske tiske lahko iščete po KatNUK. Posamezno digitalizirano gradivo lahko poiščete na portalu dLib.si.
INFORMACIJE: Helena Janežič, T: 01 2001 113

ZBIRKA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA SLOVENCEV V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

 

OPIS ZBIRKE: Zbirka begunskega tiska v NUK obsega ok. 100 enot. Večinoma gre za gradivo, ki je bilo natisnjeno v begunskih taboriščih v Avstriji in v Italiji – torej tam, kjer so se po koncu druge svetovne vojne naselili Slovenci, ki so se umaknili iz domovine zaradi strahu pred povojnim političnim nasiljem in maščevanjem (represalije). Skupno je takrat odšlo na begunsko pot okoli 20.000 Slovencev (med njimi je bilo tudi ok. 12.000 domobrancev, ki so bili v veliki večini vrnjeni in kasneje umorjeni na različnih moriščih po Sloveniji). Da bi jim zavezniška uprava lahko zagotovila kar najbolj »primerne« bivanjske pogoje jih je namestila v različna taborišča in jih v veliki meri vključila tako v samo upravljanje taborišč kot tudi v vse ostale dejavnosti, ki so potekale v taboriščih. Ker je bilo med begunci tudi zelo veliko otrok, je bila prav njim posvečena posebna pozornost. Zanje so organizirali vse vrste izobraževanja – od osnovnih šol do gimnazije, različne tečaje in krožke - kakor tudi kulturne prireditve (pevski nastopi, gledališke in športne predstave). Za vse te aktivnosti pa so potrebovali veliko učbenikov, leposlovnih del, pesmaric in dramskih besedil, prav tako pa tudi različne priročnike, slovarje in drugo gradivo. Ker vsega tega gradiva v taboriščih skorajda ni bilo na razpolago, ga je bilo treba ponatisniti oz. napisati na novo. Na srečo je bilo zlasti v avstrijskih taboriščih veliko katoliške inteligence, ki se je zelo aktivno vključila v to izdajateljsko dejavnost in tako so že v nekaj letih praktično pokrili vse potrebe po učnem gradivu. Del tiskanega gradiva so pošiljali tudi v italijanska taborišča, kjer je bilo občutno manj primernih piscev.

Med begunskimi tiski ima zelo pomembno mesto tudi periodika, ki je bila po svojem obsegu sicer skromna (praviloma od 2-4 strani in v majhnih nakladah), vendar je begunce sproti seznanjala tako z dogajanjem v samih taboriščih kot z razmerami v domovini in v svetu.

 

Gradivo, ki je že dostopno na Digitalni knjižnici Slovenije:

Glas iz Astena

Naša vez

Slovenski taboriščnik

Taboriščnik

V nove zarje

 

Literatura:

  1. STRGAR, M . Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani zbira in hrani tudi tisk s sovražno vsebino. Knjižnica, 1982, 26 (3/4), str. 203-206.
  2. STRGAR, M. Slovenski tisk v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Knjižnica, 1984, 28 (3/4), str. 243-248.
  3. ŠVENT, R. Prepovedani tiski v Narodni in univerzitetni knjižnici. Knjižnica, 1997, 41 (1), str. 137-141.