Knjige v tisku

Ob prenovi spletne strani Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani so novo preobleko dobile tudi Knjige v tisku. Pripravili smo dinamično obliko napovednika publikacij, ki so jih naše tiskarne v preteklih tridesetih dnevih dobile v tisk oziroma za katere smo pripravili preliminarni kataložni zapis. Vključeni so tudi preliminarni zapisi iz Univerzitetne knjižnice Maribor in Narodne in študijske knjižnice v Trstu. Obdržali smo skupine po UDK vrstilcih, kot ste jih bili vajeni do sedaj, nekaj malega smo združili ali razdružili, da smo dobili nove smiselne vsebinske skupine. Napovednik vsebuje podatke zadnjih trideset dni in je zato zelo spremenljiv; tisti hip, ko v knjižnici pridobimo gradivo, najpogosteje obvezni izvod in ta preide v obdelavo, podatki iz seznama izginejo. Arhiva odslej tudi ni več, ker ga je ob teh dinamičnih podatkih težko voditi. Seznam knjig, ki so ali bodo pravkar prišle na slovensko tržišče, pa si je mogoče ogledati tudi na portalu Enotne cene Javne agencije za knjigo RS

knjige v tisku
oznaka zvrst
0 Splošno
004 Računalništvo
02 Bibliotekarstvo
005 Management. Organizacija poslovanja
084 Slikanice. Stripi
1 Filozofija
133 Okultizem. Astrologija
159.9 Psihologija
2 Verstvo
3 Družbene vede
32 Politične vede
33 Gospodarske vede
34/35 Pravne vede in javna uprava
36 Socialno delo. Zavarovalstvo
37 Vzgoja. Izobraževanje. Šolstvo. Pouk
39 Etnologija
Naravoslovne vede
51 Matematika
53 Fizika
54 Kemija
55 Geologija
57 Biologija. Biotehnologija
61 Medicina
62 Tehnika
63 Kmetijstvo in sorodne vede
64 Gospodinjstvo
66 Kemična in sorodne industrije
67/68 Razne industrije in obrti
7 Umetnost
71/72 Prostorsko urejanje. Arhitektura
73/76 Upodabljajoče umetnosti. Fotografija
78 Glasba
791 Film. Gledališče
796 Šport, zabava in prosti čas
80/81 Filologija. Jezikoslovje. Jeziki
82 Literarna teorija. Literarne kritike in študije
821 Svetovna književnost
821.163.6 Slovenska književnost
902/904 Arheologija. Zgodovina
908 Domoznanstvo
91 Geografija
929 Biografije