Vstop v Veliko čitalnico

Za vstop v Veliko čitalnico potrebujete veljavno člansko izkaznico.

Najprej v prostoru zavpis in izposojo (pritličje, soba 4) rezervirajte sedež. Tam se lahko dogovorite tudi za najem garderobne omarice.

Sedež v Veliki čitalnici morate zasesti najkasneje 10 minut po njegovi dodelitvi. Velika čitalnica se nahaja v 1. nadstropju, na vrhu glavnega stopnišča. V čitalnico vstopajte posamično in s svojo izkaznico. Ta ni prenosljiva, zato vas prosimo, da na zahtevo delavcev NUK pokažete osebni dokument. Pred vstopom v čitalnico izklopite zvok na prenosnih napravah!

Po vsakem vstopu v Veliko čitalnico izkaznico približajte čitalniku, ki se nahaja v čitalnici, na mizi levo od vhodnih vrat. Polje s številko vašega sedeža se na zaslonu obarva RDEČE. Obvezno zasedite sedež, ki ste ga rezervirali. Če ga ne najdete ali je zaseden, se obrnite na informatorja.

V čitalnico ne prinašajte hrane in pijače, dovoljena je le voda v zaprti embalaži. Odmoru, prigrizkom in družabnim stikom je namenjena Kavarna NUK v kleti.

Pred izstopom iz prostora morate zabeležiti sprostitev sedeža, saj se vam bodo le tako izhodna vrata odprla ob prislonitvi izkaznice na čitalnik ob njih. Če se v čitalnico ne boste vrnili, pritisnite simbol hiše.

Čitalnico lahko zapustite tudi za krajši čas oziroma za odmor, tako da čitalniku približate izkaznico. Na zaslonu pritisnite simbol skodelice. Preverite, če se je na računalniškem zaslonu polje s številko vašega sedeža obarvalo RUMENO. Čas odmorov je omejen in je odvisen od zasedenosti čitalnice. Dolžino odmora lahko preverite na spletni strani, kjer lahko svoj odmor tudi podaljšate. Za gradivo, prenosnike in osebne stvari, ki jih ob odhodu na odmor pustite na mizi, knjižnica ne odgovarja.

Prosimo vas, da vse postopke registracije opravite po navodilih. Namerno izogibanje postopku registracije velja za kršitev čitalniškega reda. Dodatna pojasnila dobite v garderobi ali pri čitalniškem informatorju.

REZERVACIJO SEDEŽA LAHKO SPREMLJATE PREKO APLIKACIJE MOJ SEDEŽ V VELIKI ČITALNICI.