Vpis in članstvo

Vpis in podaljšanje članstva lahko uredite od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00 in v soboto od 9.00 do 14.00 v sobi 4 (pritličje levo).

 

 

Ob vpisu boste:

  • prebrali in podpisali pristopno izjavo,
  • določili geslo za dostop do spletne storitve COBISS+/Moja knjižnica,
  • prejeli gradivo z navodili za uporabo storitev NUK,
  • prejeli elektronsko izkaznico NUK. Članska izkaznica NUK ni prenosljiva.

 

Članstvo vam omogoča:

Dodatne informacije dobite na telefonski številki (01) 2001 205 ali na elektronskem naslovu izposoja@nuk.uni-lj.si.

 

VPIS IN ČLANSTVO V NUK

vrsta članstva
dokumenti, potrebni za vpis
ČLANSTVO: 1 dan
članarina: brezplačno
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
ČLANSTVO: 3 mesece
članarina: 6,00 €
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
ČLANSTVO: 1 leto
članarina: 15,00 €
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
Uporabniki, ki so upravičeni do brezplačne članarine ali članarine s popustom:
ŠTUDENTI UL
članstvo: do 31. 10. oz. do poteka statusa
članarina: že plačana ob vpisu na UL
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
potrdilo o vpisu/indeks/študentsko izkaznico
ŠTUDENTI DRUGIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV
članstvo: 1 leto
članarina: 6,00 €
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
potrdilo o vpisu/indeks/študentsko izkaznico
DIJAKI (nad 18 let)
članstvo: 1 leto
članarina: 6,00 €
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
dijaško izkaznico/potrdilo o vpisu
UPOKOJENCI IN INVALIDI
članstvo: 1 leto
članarina: 6,00 €
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
kartico upokojenca/potrdilo o invalidnosti
OSEBE DO 18 LET
članstvo: 1 leto
članarina: brezplačno
cena elektronske izkaznice: 3,00 €

Do 18. leta starosti lahko uporabljajo knjižnično gradivo le v čitalnicah.
Vpišejo se lahko le osebe stare 15 let ali več.

veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
soglasje starša oziroma skrbnika
NEZAPOSLENI in osebe, ki
živijo v težkih socialnih pogojih

članstvo: 6 mesecev
članarina: brezplačno
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
potrdilo ZRSZ, ki ni starejše od 30 dni
/dokazilo o pravici prejemanja
denarne socialne pomoči
ČLANI ZBDS
članstvo: 1 leto
članarina: brezplačno
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
veljavno člansko izkaznico ZBDS

Uporabniki brez stalnega bivališča v RS za izposojo gradiva na dom potrebujejo poroka.