Preslikovanje knjižničnega gradiva

slika pozicija repro v NUKV NUK vam omogočamo preslikovanje gradiva, vendar le v prostorih knjižnice in z našo tehnično opremo. Odnašanje gradiva iz čitalniških prostorov vam mora dovoliti informator, ki vam je predal gradivo. Za samostojno kopiranje je na voljo kopirni stroj v Informacijskem središču. Za tiskanje lastnih dokumentov vam je v Informacijskem središču na razpolago samopostrežni tiskalnik (Printbox). Preslikovanje starejšega in dragocenega gradiva opravljajo zaposleni v Reprocentru (klet, soba 604). Glede na stanje, starost in format knjižničnega gradiva bodo določili najprimernejšo obliko reproduciranja. Da s preslikovanjem knjižničnega gradiva ne bi kršili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, preberite nasvete za preslikovanje.

 

 

OSEBNI OBISK

Reprocenter
klet NUK, soba 604

delovni čas:

pon–pet: od 9.00 do 18.00

TELEFON

(01) 2001 234
(01) 2001 146

E-NASLOV

skener@nuk.uni-lj.si

 


Nasveti za preslikovanje

Knjižnično gradivo je dovoljeno reproducirati le v prostorih knjižnice in z njeno tehnično opremo. Preslikovanje gradiva z lastno tehnično opremo lahko odobri le pooblaščena oseba. Za informacije se obrnite na informatorja, ki vam je predal gradivo.

Prosto reproduciranje avtorskih del

Pri reproduciranju moramo, tako knjižnica kot naši uporabniki, upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zaposleni v Reprocentru lahko zavrnejo izdelavo kopij, v kolikor bi reproduciranje pomenilo kršitev navedenega zakona. Pri izdelavi kopij gradiva na samopostrežnih fotokopirnih strojih ste za spoštovanje zakonskih določil odgovorni uporabniki sami. Pogoje za prosto reproduciranje avtorskih del (tj. brez privolitve avtorja oziroma drugega imetnika avtorskih materialnih pravic) določa 50. člen ZASP. Pri kopiranju bodite pozorni, da ne poškodujete gradiva. Predvsem pazite na vezavo knjig.

Reproduciranje elektronskih virov

Reproduciranje gradiva v elektronski obliki, tj. izpisi ali prenosi podatkov iz licenčnih elektronskih virov so uporabnikom knjižnice na voljo proti plačilu, pri tem pa je potrebno upoštevati avtorskopravno zakonodajo in določila licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi elektronskih virov. Cene storitev so določene v veljavnem ceniku storitev NUK.

Reproduciranje notnega gradiva

Uporabnike opozarjamo, da je v skladu z ZASP reproduciranje grafičnih izdaj glasbenih del dovoljeno le z ročnim prepisovanjem. Zato vse, ki želite notno gradivo v NUK reproducirati s tehničnimi sredstvi, naprošamo, da od avtorja oziroma drugega imetnika avtorskih materialnih pravic pridobite dovoljenje za reproduciranje notnih zapisov. Za več informacij se lahko obrnete na Društvo slovenskih skladateljev.