Preslikovanje knjižničnega gradiva

V NUK vam omogočamo preslikovanje knjižničnega gradiva.

Preslikovanje knjižničnega gradiva (fotokopiranje, digitalizacija, mikrofilmanje in podobno) in izpisi ali prenosi podatkov iz elektronskih informacijskih virov so uporabnikom knjižnice na voljo proti plačilu, in sicer v skladu z avtorskopravno zakonodajo in določili licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi gradiva. Cene storitev so določene v ceniku storitev knjižnice.

Informator glede na vrsto in stanje gradiva presodi ali lahko uporabite lastno tehnično opremo ali je preslikovanje mogoče zgolj s tehnično opremo knjižnice. V slednjem primeru boste izpolnili Naročilnico za preslikovanje, kopije pa boste prejeli najkasneje v roku 5 delovnih dni.

Odnašanje gradiva iz čitalniških prostorov praviloma ni dovoljeno. Izjeme mora odobriti informator, ki vam je predal gradivo. Da s preslikovanjem knjižničnega gradiva ne bi kršili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, preberite nasvete za preslikovanje.

  • Za naročanje kopij člankov obisk knjižnice ni potreben. Naročilo lahko oddate preko spletnega obrazca.
  • Za naročilo kopije časnika izpolnite spletni obrazec.
  • Za naročilo kopije knjige v celoti uporabite storitev EOD.

Za tiskanje lastnih dokumentov vam je v Informacijskem središču na razpolago samopostrežni tiskalnik (Printbox).

Dodatne informacije o reproduciranju gradiva: skener@nuk.uni-lj.si

Nasveti za preslikovanje

Preslikovanje avtorskih del iz fizičnega gradiva

Pri preslikovanju moramo, tako knjižnica kot naši uporabniki, upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Pogoje za prosto reproduciranje avtorskih del (tj. brez privolitve avtorja oziroma drugega imetnika avtorskih materialnih pravic) določa 50. člen ZASP

Reproduciranje elektronskih virov

Reproduciranje gradiva v elektronski obliki, tj. izpisi ali prenosi podatkov iz licenčnih elektronskih virov so uporabnikom knjižnice na voljo proti plačilu, pri tem pa je potrebno upoštevati avtorskopravno zakonodajo in določila licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi elektronskih virov. Cene storitev so določene v veljavnem ceniku storitev NUK.

Reproduciranje notnega gradiva

Uporabnike opozarjamo, da je v skladu z ZASP reproduciranje grafičnih izdaj glasbenih del dovoljeno le z ročnim prepisovanjem. Zato vse, ki želite notno gradivo v NUK reproducirati s tehničnimi sredstvi, naprošamo, da od avtorja oziroma drugega imetnika avtorskih materialnih pravic pridobite dovoljenje za reproduciranje notnih zapisov. Za več informacij se lahko obrnete na Društvo slovenskih skladateljev.