Uporaba prostorov NUK

Plečnikova palača na Turjaški ulici 1 in dvorana na Leskoškovi cesti 12 nudita prostore, ki vam lahko služijo za srečanja, snemanja in druge priložnosti. Cena uporabe se obračuna po veljavnem ceniku. V skladu z našimi zmožnostmi in tehničnimi zmogljivostmi vam omogočamo uporabo naslednjih prostorov NUK:

 

Velika čitalnica

Uporaba čitalnice je mogoča za pomembne priložnosti izven odpiralnega časa knjižnice. Veličastni prostor Velike čitalnice je posebej primeren za protokolarne sprejeme, podelitve nagrad in slavnostna srečanja.
Zmogljivosti: 176 sedežev
Posebnosti: v Veliki čitalnici pogostitev ni mogoča, zato lahko dogodek dopolnite s pogostitvijo v avli pred čitalnico ali v Kavarni NUK; miz v čitalnici ni mogoče premikati.

 

Razstavna dvorana

Razstavna dvorana se nahaja v osrednjem delu knjižnice nasproti Velike čitalnice. Uporaba je mogoča za razstavno dejavnost, manjše protokolarne sprejeme, podelitve nagrad in novinarske konference. Pogostitev je mogoča v avli pred Razstavno dvorano ali v Kavarni NUK.

Oprema:

  • avdio oprema,
  • svetlobna oprema,
  • stenska vodila za obešanje slik oz. plakatov (cca. 20 tekočih metrov),
  • razstavne vitrine,
  • platno,
  • možna uporaba projektorja in računalnika.

 

Računalniška učilnica

Računalniška učilnica se nahaja v Plečnikovem hodniku NUK. Postavitev je v obliki avditorija. Pogostitev je mogoča v Kavarni NUK.

Oprema:

  • 19 računalnikov,
  • do 30 sedišč,
  • računalniški projektor,
  • računalnik,
  • platno,
  • ozvočenje,
  • laserski kazalnik,
  • brezžična miška (Presenter),
  • samostoječa magnetna (Flipchart) tabla.

 

Sejna soba

Sejna soba je s svojo velikostjo in opremo primerna za predavanja, okrogle mize, projekcije, novinarske konference, simpozije in različne predstavitve. Omogoča različne postavitve.
Pogostitev je mogoča v sejni sobi ali v Kavarni NUK.

Oprema:

  • do 25 sedišč,
  • 10 zložljivih konferenčnih miz,
  • sodobni računalniški projektor,
  • prenosni računalnik.

 

Dvorana na Leskoškovi cesti 12

Dvorana se nahaja v pritličju prostorov NUK na Leskoškovi cesti 12 v Ljubljani (neposredna bližina nakupovalnega središča BTC). S svojo velikostjo in opremo je primerna za mala in srednje velika predavanja, okrogle mize, projekcije, novinarske konference, simpozije in različne predstavitve.

Oprema:

  • do 70 sedišč,
  • 24 konferenčnih miz,
  • računalniški projektor,
  • ozvočenje,
  • samostoječa magnetna (Flipchart) tabla,
  • brezžična miška (Presenter),
  • laserski kazalnik,
  • platno,
  • računalnik.

 

Uporaba prostorov NUK za snemanje in fotografiranje

V kolikor bi želeli snemati v prostorih NUK, prosimo, da nam svoje želje pisno sporočite vsaj sedem dni pred predvidenim snemanjem z vlogo za snemanje. Uporaba prostora za snemanje zaračunamo po veljavnem ceniku.

Kontakt

kontakt
kontakt
Služba za prireditve in odnose z javnostmi
E: dogodki@nuk.uni-lj.si 
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana


Splošni pogoji

Stavba Narodne in univerzitetne knjižnice je kulturni spomenik. Najem ali uporaba prostorov NUK je v nekaterih primerih možen le izven delovnega časa. Prosimo vas, da upoštevate:

  • zmogljivosti prostorov: pri pripravi prireditve upoštevajte, za koliko udeležencev so primerni prostori - število udeležencev ne sme presegati zmogljivosti prostora.
  • nameščanje dodatne opreme: postavljanje dodatnih elementov, potrebnih za izvedbo prireditve, je mogoče le s soglasjem in ob prisotnosti pooblaščene osebe NUK; kakršni koli posegi v stene stavbe (npr. vrtanje) niso dovoljeni.
  • odgovornost za škodo: za vso škodo, ki nastane v času prireditve, je odgovoren najemnik prostorov. Najemnik je dolžan povrniti tako škodo, ki je nastala v najetih prostorih, kot tudi morebitno škodo, ki bi zaradi prireditve nastala v drugih prostorih ali na napravah NUK – ne glede na to, ali škodo povzroči najemnik ali obiskovalci njegove prireditve.
  • priprava prostorov: tako priprava prostorov kot čiščenje in vzpostavitev prvotnega stanja prostorov (odvoz smeti, pripomočkov, dekoracije in podobno) so odgovornost najemnika. Najemnik je dolžan poskrbeti tudi za zavarovanje opreme in predmetov, ki so v njegovi lasti. 
  • upoštevanje dogovorjenih rokov: vso pripravo, zavarovanja in povrnitev prostorov v prvotno stanje mora najemnik zagotoviti v dogovorjenih rokih, ki se določajo glede na zasedenost vseh prostorov v knjižnici. V primeru neupoštevanja rokov postavljanja in pospravljanja, se zaračunavajo penali v višini dogovorjene dnevne najemnine najetega prostora.
  • operativno-tehnični sestanek 10 dni pred prireditvijo: najemnik se je dolžan dogovoriti za sestanek, na katerem se določi končna uporaba prostorov. Na sestanku, ki mora biti izveden najmanj 10 dni pred dogodkom, je treba oddati scenarij in skice postavitve.
  • prevzem in predaja prostorov, čas prireditve in odgovorna oseba: ob podpisu pogodbe se določi odgovorna oseba s strani naročnika, ki skrbi za komunikacijo s knjižnico glede tehničnih in operativnih zadev. Odgovorna oseba je tista, ki prevzame prostore in jih ob koncu prireditve tudi preda odgovorni osebi knjižnice.
  • druge opombe: v prostorih NUK ni dovoljeno kajenje. Točenje alkoholnih pijač je dovoljeno v omejenih in vnaprej dogovorjenih količinah. Dogodki se praviloma izvajajo izven delovnega časa knjižnice in le izjemoma v času delovanja.

Pred uporabo prostorov knjižnice se seznanite s Hišnim redom.