Kako do knjižničnega gradiva

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 je v NUK uporabnikom na voljo omejeno število prostorov. Za pregled gradiva iz posebnih zbirk je potrebno predhodno naročilo. Več informacij je na spletni strani Spremembe v poslovanju knjižnice. 

 

slika knjige knjižnicaV knjižnicah smo se navajeni sprehajati med knjižnimi policami. Narodna in univerzitetna knjižnica pa je v tem pogledu nekoliko drugačna. Naša naloga je zbirati gradivo preko obveznega izvoda, kar pomeni, da imamo najbogatejšo knjižnično zbirko v Sloveniji. Lahko si predstavljate, kolikšna količina gradiva je uporabniku na razpolago. Zaradi izjemne količine knjižničnega fonda in hkratne prostorske stiske smo zato lastni knjižnični sistem uredili znotraj skladišč. Najbolj frekventno in novo gradivo hranimo v Plečnikovi stavbi, zato boste do gradiva prišli hitro in elegantno. Ker imamo še drugo veliko skladišče na dislocirani lokaciji (Leskoškova cesta 12, Ljubljana) pa naši uslužbenci vestno poskrbijo, da želeno gradivo dobite v najkrajšem možnem času, saj ga dostavljajo na Turjaško ulico enkrat oziroma dvakrat dnevno.

Podatke o gradivu in njegovi dostopnosti lahko poiščete v elektronskem katalogu - KatNUK (COBISS+ - lokalne baze - Nacionalna knjižnica). Pri iskanju vam lahko pomaga informator v Oddelku za informacije in izposojo gradiva(pritličje, soba 9).

Ko v elektronskem katalogu - KatNUK odprete zapis za izbrano gradivo, na dnu prikazane strani najdete podatek o številu izvodov, ki jih hrani knjižnica. Pri vsakem izvodu je navedena signatura, tj. podatek o lokaciji hrambe posamezne enote knjižničnega gradiva. Pred posameznimi signaturami se lahko pojavijo oznake, ki vas usmerijo k lokaciji, kjer boste dobili gradivo. Gradivo si lahko izposodite v čitalnice ali na dom, odvisno od vaših želja in statusa izvoda. Knjižnično gradivo je možno reproducirati po dogovoru z informatorjem, ki vam ga je izposodil.

LOKACIJSKE OZNAKE
b Informacije in zbirka za bibliotekarstvo (gradivo je na voljo v prostem pristopu)
Č Velika čitalnica
D Zbirka tiskov Slovencev zunaj RS
DS, UDS, MDS Dislocirano skladišče
(gradivo, naročeno do 12h, dostavimo v Veliko čitalnico ali v prostor za Vpis in izposojo praviloma do 15h)
EU, PKG Zbirka drobnega tiska in sive literature
G Kartografska in slikovna zbirka
GS Glavno skladišče (gradivo dostavimo v Veliko čitalnico ali v prostor za vpis in izposojo v 30 minutah)
M Glasbena zbirka
P, SP Zbirka serijskih publikacij (dostopno v časopisni ali Veliki čitalnici)
R, RR Zbirka rokopisov, redkih in starih tiskov
RF Oddelek za informacije in izposojo gradiva
ZST Stari tiski, ki so izšli pred letom 1850 (dostopno v čitalnici Zbirke rokopisov)