Medknjižnična izposoja

 

sliak medknjižnična izposoja knjigaMedknjižnična izposoja iz drugih knjižnic

Kadar v knjižnični zbirki NUK ne najdete iskanega gradiva, ga lahko proti plačilu naročite iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic.

Posredujemo lahko veliko večino gradiva, ki je izšlo kadarkoli in kjerkoli po svetu. NUK lahko pridobi gradivo iz praktično vsake knjižnice na svetu, vključen je v svetovno mrežo knjižnic OCLC Resource Sharing, Subito, itn.

Knjižno gradivo si lahko izposodite za določen čas, članke in druge sestavke (poglavja iz knjig, prispevke iz zbornikov itn.) pa vam posredujemo kot fotokopije ali v elektronski obliki. Dobavni roki za gradivo so različni: od nekaj ur za članke v elektronski obliki do 10 dni za knjige iz npr. ZDA. 

Svoje naročilo lahko posredujete:

Stroški medknjižnične izposoje gradiva in posredovanja dokumentov so odvisni od vrste storitve ter cenika dobavitelja naročenega gradiva in so razvidni iz veljavnega cenika storitev NUK.

Naročila, ki smo ga že posredovali dobavitelju, praviloma ni možno preklicati.

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko (01) 2001 141 ali pišite na illnuk@nuk.uni-lj.si.

 

Medknjižnična izposoja za druge knjižnice

Preko medknjižnične izposoje posredujemo gradivo iz lastne knjižnične zbirke, vendar le članom, ki so pravne osebe, tj. knjižnicam in drugim organizacijam v Sloveniji in tujini. Če niste član NUK, pa bi potrebovali gradivo iz naše zbirke, se lahko obrnete na svojo splošno, visokošolsko ali specialno knjižnico. Želeno gradivo bomo v vašo knjižnico posredovali v čim krajšem času. Kopije gradiva (člankov, prispevkov iz knjig) izdelamo in posredujemo v skladu z avtorskopravno zakonodajo. Kopije knjig, ki so bile natisnjene v obdobju med letoma 1500 in 1945 in so izvzete iz zaščite avtorskega prava, lahko naročite v elektronski obliki prek storitve EOD (e-knjige po naročilu). Poleg elektronske oblike lahko naročite tudi tiskane izvode knjig (POD – tisk na zahtevo).

Uporabnik se ob oddaji naročila obveže, da bo:

  • pri uporabi gradiva dosledno spoštoval avtorske in sorodne pravice,
  • izposojeno gradivo vrnil pravočasno in nepoškodovano,
  • ob prevzemu gradiva poravnal vse stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo oziroma posredovanjem dokumentov,
  • poravnal vse stroške tudi v primeru, če gradiva ne bo prevzel.
 
Oglejte si postopek medknjižnične izposoje iz slovenskih knjižnic in postopek naročanja člankov