Izdelava bibliografskih zapisov v sistem COBISS

V NUK izvajamo storitev Izdelava bibliografskih zapisov v sistem COBISS za fizične osebe na osnovi naročila. Storitev zaračunamo v skladu z veljavnim cenikom storitev NUK. Bibliografske zapise po naročilu izdelujemo le za publikacije, tj. za tiste vire, ki so bili izdani, založeni, izdelani, prirejeni ali fizično ali elektronsko distribuirani za uporabo v javnosti, in sicer ne glede na vrsto zapisa podatkov. Prav tako izdelujemo bibliografske zapise za sestavne dele iz publikacij. Ne izdelujemo pa zapisov za vire, dostopne na množičnih spletnih platformah, kot so YouTube, Vimeo ipd.,  za vire, ki so hranjeni v oblačnih storitvah, kot so Dropbox, iCloud, Google Drive ipd., in za vire, dostopne na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Linkedin, Tinder ipd. Pri izdelavi zapisov za zaključna dela (diplomska, magistrska ipd.) je treba upoštevati pravilnike posameznih izobraževalnih ustanov, ki opredeljujejo tudi zagovor in shranjevanje teh del; izdelava zapisa za zaključno delo je mogoča šele po zagovoru dela in ga praviloma izdelajo knjižnice ustanov, kjer je bilo delo zagovarjano.

Avtor za vsak vir izpolni obrazec za vnos v COBISS, ki ga uporabljamo v NUK. Poleg obveznih podatkov, ki so označeni z zvezdico (*), vpiše še tiste podatke, ki so relevantni za posamezni vir.

Vnos bibliografskega zapisa v COBISS je mogoč le na podlagi gradiva in sicer avtor NUK-u posreduje primarno gradivo v fizični ali elektronski obliki. Izjemoma gradiva ni treba posredovati, če je že v knjižnični zbirki NUK. V primeru vnosa posameznega dela, npr. prispevka v zborniku, je treba vnesti oba dokumenta, tako zbornik kot prispevek. Za vire, ki so v celoti dosegljivi na spletu, zadošča njihov spletni naslov. Za izvedena dela oziroma dogodke je treba priložiti dokazilo v datoteki PDF ali word (npr. potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference, vabilo z razstave, koncertni list itd.).

Za vnos in dopolnjevanje bibliografskih zapisov, ki so predmet bibliografij raziskovalcev, so zadolžene knjižnice raziskovalnih organizacij (običajno visokošolske in specialne). Če avtor nima te možnosti oziroma ni del raziskovalne organizacije, lahko take zapise na zahtevo avtorja vnese tudi NUK. V tem primeru avtor v sodelovanju s knjižnico določi ustrezno tipologijo dokumenta (za ustreznost tipologije odgovarja avtor), upoštevajoč določila Tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Dodatne informacije o vrednotenju raziskovalne uspešnosti in osebnih bibliografijah raziskovalcev so dostopne na spletnem naslovu IZUM.

NUK si pridržuje pravico, da zavrne naročilo za izdelavo bibliografskega zapisa, če vir ne ustreza zgoraj navedenim kriterijem.

Informacije:

T: (01) 5861 358
E: bibliografije@nuk.uni-lj.si

Uradne ure:

od ponedeljka do četrtka: 9.00-14.00
v petek od 9.00-13.00
na Leskoškovi cesti 12, v LjubljaniPodatki o avtorjihPODATKI O DELU:
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: pdf doc docx odt.

 

Podatki o naročniku

S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da Narodna in univerzitetna knjižnica posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom obveščanja o izdelavi bibliografskega zapisa v sistem Cobiss. Privolitev lahko kadarkoli prekličete s sporočilom na elektronski naslov nuk@nuk.uni-lj.si.