Izdelava bibliografskih zapisov za osebno bibliografijo

Za izpis osebne bibliografije v sistemu COBISS vam lahko bibliografske zapise za knjige, članke (objavljene v serijskih publikacijah) ter kontinuirane vire izdelamo v NUK. Pri tem si pridržujemo pravico, da bibliografske zapise izdelamo na osnovi veljavnih strokovnih kriterijev in strokovne presoje delavcev NUK. Bibliografske zapise izdelamo praviloma le za gradivo, ki ga hranimo v naši knjižnični zbirki.

Storitev zaračunamo v skladu z veljavnim cenikom storitev NUK. Cena storitve v letu 2019 je 25,10 EUR na uro, ob upoštevanju normativa treh bibliografskih zapisov na uro. Postopek za naročilo in izdelavo bibliografskih zapisov poteka takole:

  1. avtor izpolni spodnji obrazec s podatki o objavljenem delu;
  2. če avtor posreduje nepopolne ali napačne podatke, ga o tem obvestimo in prosimo, da jih ustrezno dopolni oziroma popravi;
  3. po prejemu pravilno izpolnjenega obrazca pripravimo račun, na katerem sta razvidna cena in rok izdelave bibliografskih zapisov, ki ga posredujemo naročniku storitve;
  4. bibliografske zapise izdelamo po plačilu računa.

Bibliografske zapise za gradivo, ki ni v knjižnični zbirki NUK, izdelamo na osnovi dogovora z avtorjem. V tem primeru bo avtor dolžan NUK kot dar posredovati brezplačni izvod gradiva, storitve pa ne bomo zaračunali. Pri sprejemanju darov upoštevamo nabavno politiko knjižnice. Rok za izdelavo bibliografskega zapisa oziroma zapisov bomo določili glede na svoje kadrovske zmogljivosti.

Informacije:

Irena Sešek
T: (01) 5861 309
F: (01) 5861 352
E: irena.sesek@nuk.uni-lj.siPodatki o avtorjihPODATKI O DELU:

 

Podatki o naročniku