Rezultati projekta

Smernice

Smernice in priporočila za zagotavljanje alternativnih in posebnih formatov na podlagi ankete o posebnih potrebah uporabnikov in tehničnih zahtevah
Guidelines and recommendations for the provision of alternative and special formats based on the survey on special needs of users and technical requirements
Avtorji: Alenka Kavčič – Čolić, Tina Glavič, Andreja Hari, Constantin Lehenmeier, Piotr Kožurno
Nosilec: Narodna in univerzitetna knjižnica (Slovenija)

 

Poročila

A15a Pripravljalne delavnice za izgradnjo zbirke znanja za praktične delavnice
Report on best practice workshop “A15a Preparatory workshops to build up a knowledge pool for the hands-on-workshops”
Avtorji: Christopher Natzén
Nosilec: Nacionalna knjižnica Švedske

 

Rezultati projekta v Narodni in univerzitetni knjižnici 

Za ogled večje slike klikni na infografiko.

dekorativna slika      dekorativna slika