Praktične izkušnje pri razreševanju avtorskih pravic sodobnih knjižnih del

dekorativna slika

 

Praktične izkušnje pri razreševanju avtorskih pravic sodobnih knjižnih del

6. oktober 2023

Mestni muzej Ljubljana
Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana

 

Knjižnice in tudi druge organizacije na področju kulture si že od nekdaj prizadevamo omogočiti čim širši dostop do našega gradiva in znanja, ki se skriva v njem. Z razvojem informacijske družbe in digitalnih knjižnic vse več uporabnikov raje dostopa do gradiva digitalno, ne glede na prostor in čas. Izjema so večinoma avtorsko zaščitena dela, ki so dostopna le v fizični obliki.

Pri omogočanju dostopa se moramo knjižnice ravnati v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Tako so bila za nas mnogo let aktualna dela javne domene, kjer knjižnice nismo bile omejene glede omogočanja dostopa preko spleta, saj so avtorske pravice že potekle. Večjo težavo predstavljajo dela, ki so še avtorskopravno varovana, saj je potrebno razreševanje avtorskih pravic in ob tem dogovarjanje z nosilci teh pravic – založbami, avtorji, dediči, oziroma so nam trenutno na voljo dve izjemi: osirotela dela in razprodana dela, ki ju zakon dopušča.

V sklopu mednarodnega projekta EODOPEN smo si zadali digitalizacijo 15.000 del iz 20. in 21. stoletja, kar v veliki meri predstavlja dela, ki so še avtorskopravno zaščitena. Z vami bi želeli deliti osnovne koncepte, pa tudi izkušnje in praktične primere razreševanja avtorskih pravic. Hkrati bi vam želeli predstaviti orodje za organizacijsko spremljanje statusa knjižnih del, ki so ga razvili madžarski partnerji projekta.

Seminar je večinoma potekal v slovenskem jeziku, deloma tudi v angleškem.
 

Vabimo vas k branju poročila z dogodka.
 

PROGRAM

1. SPLOŠNI DEL (v slovenskem jeziku)

   8.30–9.00  Registracija

   9.00–9.05  Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja NUK: Pozdrav v imenu NUK

   9.05–9.30  Alenka Kavčič Čolić: Uvod in o projektu EODOPEN [pptx]

 9.30–11.00  Maja Bogataj Jančič: Ureditev upravljanja avtorskih pravic na področju bibliotekarstva

11.00-11.20  Odmor za kavo

2. PRAKTIČNI DEL

11.20–12.05  Andreja Hari: Postopki razreševanja avtorskih pravic na delih 20. in 21. stoletja: praktične izkušnje NUK na projektu [pptx]


PRIMERI IZ PRAKSE TUJIH PARTNERJEV PROJEKTA EODOPEN (v slovenskem in angleškem jeziku)

12.05-12.20  Airi-Ulrike Lillevälja: Estonian Copyright Law Practise on the Example of National Library of Estonia (Avtorske pravice Estonije na primeru Nacionalne knjižnice Estonije) – predava Andreja Hari [pptx]

12.20-13.00  Szabolcs Dancs: Rights Clearance Documentation Tool: current features and future developments (Predstavitev orodja za pomoč pri beleženju postopkov reševanja avtorskih pravic: funkcionalnosti in razvojni načrt) [pptx]

13.00-13.45  Zaključno druženje