O projektu EODOPEN

logotip EODOPEN

O projektu EODOPEN

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) od novembra 2019 sodeluje pri štiriletnem projektu EODOPEN (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta). Projekt, pri katerem sodeluje petnajst partnerjev iz enajstih evropskih držav, sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

Knjižnice v Evropi se soočajo z izzivom, kako omogočiti in povečati dostopnost publikacij 20. in 21. stoletja čim širšemu krogu uporabnikov. V ospredju projekta EODOPEN je zato digitalizacija do sedaj uporabnikom nedostopnega gradiva ter pridobivanje predlogov za digitalizacijo gradiva neposredno od uporabnikov, organizacij, združenj in zainteresirane javnosti. Poudarek je namenjen pridobivanju avtorskih pravic za prosto objavo publikacij prek portalov digitalnih knjižnic ter iskanju dobrih praks pri razčiščevanju avtorskih pravic na evropski ravni. Z željo zagotavljanja dostopa do digitaliziranega gradiva čimbolj raznolikim skupinam uporabnikov je dodatna pozornost namenjena prilagajanju digitaliziranega gradiva slepim in slabovidnim uporabnikom ter preučevanju možnosti implementacije datotečnih formatov, ki so prijazni za branje na prenosnih napravah.

NUK v okviru projekta vodi delovni sklop Dostavne oblike digitaliziranega gradiva za posebne namene. Med cilji delovne skupine je priprava Smernic in priporočil za pripravo alternativnih in posebnih formatov, evalvacija izbranih datotečnih formatov ter priprava učnih gradiv.

Več o projektu EODOPEN in sodelujočih partnerjih lahko preberete na spletni strani projekta.

Sodelavke projekta EODOPEN: dr. Alenka Kavčič Čolić (vodja projekta v NUK), Andreja Hari in Tina Glavič (zaključila z majem 2022).

Projekt se zaključi 31. oktobra 2024

.