Izkušnje bralcev in uporabnikov e-knjig

V Narodni in univerzitetni knjižnici smo v letu 2020 izvedli dve anketni raziskavi med uporabniki e-knjig vseh petnajstih projektnih partnerjev evropskega projekta EODOPEN.

S prvo raziskavo smo želeli pridobiti vpogled v uporabniško izkušnjo bralcev e-knjig na mobilnih napravah. Poleg bralnih navad so nas zanimale pozitivne in negativne lastnosti e-knjig, uporaba mobilnih naprav in primernost različnih datotečnih formatov za branje e-knjig. Z namenom boljšega razumevanja njihovih posebnih potreb smo drugo raziskavo izvedli med slepimi in slabovidnimi uporabniki, pri čemer smo dodatno pozornost namenili aplikacijam in pripomočkom, ki jih slepi in slabovidni uporabniki potrebujejo pri uporabi in branju e-knjig.

Raziskavi sta bili izvedeni med 20. aprilom in 30. junijem 2020. Spletne vprašalnike, oblikovane v spletnem okolju 1KA in pripravljene v desetih jezikih, so projektni partnerji razširjali predvsem na družbenih omrežjih in po lastnih komunikacijskih kanalih.

Rezultati anketne raziskave bodo uporabljeni pri pripravi Smernic in priporočil za uporabo alternativnih in posebnih formatov ter tehničnih poročil o implementaciji posebnih formatov in storitev za pretvorbo formatov. Dokumenti bodo rezultat delovne skupine Dostavne oblike digitaliziranega gradiva za posebne namene, ki jo v okviru projekta EODOPEN vodi Narodna in univerzitetna knjižnica.


1 Uporabniki in bralci e-knjig

Pri analizi zbranih podatkov smo upoštevali odgovore 1718 anketirancev, ki so odgovorili na vsaj 80 % zastavljenih vprašanj. Večina anketirancev je bila v starostni skupini od 20 do 29 let, zato med osebami, ki so se odzvale na sodelovanje v raziskavi, prevladujejo študenti.
V nadaljevanju so predstavljeni kratki izsledki opravljene anketne raziskave, ki bodo uporabljeni za nadaljnje projektne aktivnosti.


1.1 Dostop do e-knjig in njihova uporaba

 • Dobra polovica anketirancev (55 %) do e-knjig dostopa preko digitalnih knjižnic.
 • Študenti, knjižničarji in raziskovalci (42 %) kupujejo knjige preko spletnih portalov oziroma v  spletnih knjigarnah.
 • 41 % anketirancev, med katerimi prevladujejo študenti, si knjige najraje izposodi v knjižnici.

1.2 Bralne navade in mnenja o lastnostih e-knjig

 • Večina anketirancev e-knjige prenese na svoje naprave in jih bere brez internetne povezave.
 • Običajno berejo knjige od začetka do konca (57 %) ali prebirajo poglavja, ki pritegnejo njihovo pozornost (38 %).
 • Branju e-knjig namenijo več kot pol ure (60 %).

Med zaželenimi lastnostmi e-knjig so anketiranci poudarili možnost prenosa e-knjige na svojo mobilno napravo, iskanje po celotnem besedilu, brskanje in povečavo besedila ter paginacijo (označevanje strani).

Tortni grafikon prikazuje lastnosti e-knjig med 1718 odgovori uporabnikov mobilnih naprav in sicer v seštevku ocene zelo pomembno in pomembno.

Tortni grafikon prikazuje lastnosti e-knjig med 1718 odgovori uporabnikov mobilnih naprav in sicer v seštevku ocene zelo pomembno in pomembno. Od največjega proti najmanjšemu si sledijo: prenos e-knjige (1570), iskanje po celotnem besedilu (1409), brskanje in povečava (1271), označevanje strani v e-knjigi (1088), prilagajanje vmesnika (945), kopiraj in prilepi (937), zaznamki (911), poudarki (893), notranje in zunanje povezave (738), izdelovanje opomb (710) in multimedijske funkcionalnosti (377).

Med težavami, s katerimi se najpogosteje soočajo pri branju e-knjig, so anketiranci izpostavili:

 • funkcijo kopiraj in prilepi, ki ni na voljo;
 • številke strani v e-knjigi, ki se ne ujemajo s številkami strani v tiskani izdaji;
 • nepregledna ali nedelujoča navigacijska orodja;
 • posebno programsko opremo, ki je potrebna za branje e-knjig ter
 • format e-knjige, ki se ne prilagaja velikosti zaslona naprave.

1.3 Raba različnih formatov za branje e-knjig in njihova pretvorba v ustreznejšo obliko

 • 67 % anketirancev je pozorna na format, v katerem berejo e-knjigo.
 • Le 19 % jih uporablja programsko opremo za pretvorbo formatov v njim ustreznejšo obliko za branje.
 • Najustreznejši format za branje e-knjig je PDF (46 %), sledi mu format EPUB (38 %). Ostale formate, HTML, TXT in RTF, je kot za branje ustrezne izbrala le peščica anketirancev.

1.4 Prenosne mobilne naprave za branje e-knjig

Za branje anketiranci najpogosteje uporabljajo prenosni računalnik in pametni telefon, pogosta je tudi raba e-bralnikov, nekoliko manj pa tabličnih računalnikov.

Tortni grafikon prikazuje mobilne naprave za branje e-knjig med 1718 odgovori uporabnikov mobilnih naprav, ki so imeli možnost izbire več odgovorov.

Tortni grafikon prikazuje mobilne naprave za branje e-knjig med 1718 odgovori uporabnikov mobilnih naprav, ki so imeli možnost izbire več odgovorov. Od največjega proti najmanjšemu si sledijo: prenosni računalnik (944), pametni telefon (939), e-bralnik (718) in tablični računalnik (653).

Po mnenju anketirancev je najprimernejša mobilna naprava za branje e-knjig e-bralnik (49 %), sledita tablični računalnik (24 %) in prenosni računalnik (20 %). Čeprav je njegova uporaba za branje e-knjig pogosta, je pametni telefon kot primerno napravo za branje e-knjig izbralo le 6 % anketirancev.


2 Slepi in slabovidni uporabniki

Pri analizi zbranih podatkov smo upoštevali odgovore 525 anketirancev, ki so odgovorili na vsaj 50 % zastavljenih vprašanj. Večina anketirancev je bilo starih nad 40 let, večina jih je predstavljala upokojeno populacijo. Anketiranci so bili pretežno enakomerno razporejeni v tri kategorije izgube vida: slep, slep z ostankom vida in slaboviden.
V nadaljevanju so predstavljeni kratki izsledki opravljene anketne raziskave, ki bodo uporabljeni za nadaljnje projektne aktivnosti.


2.1 Dostop do e-knjig in njihova uporaba

 • Anketiranci si e-knjige najraje izposodijo oziroma jih prenesejo s strežnika v knjižnici (58 %) in dostopajo preko digitalnih knjižnic (43 %).
 • Anketiranci tudi kupujejo e-knjige (35 %) in uporabljajo ilegalne vire (8 %).
 • 85 % anketirancev si e-knjige najraje prenese in bere brez internetne povezave, sledi branje z internetno povezavo (26 %).

2.2 Bralne navade in mnenja o lastnostih e-knjig

 • Večina anketirancev bere od začetka do konca (74 %) in večinoma več kot 30 minut (75 %).
 • 54 % anketirancev išče kazalo vsebine, 21 % povzetek in 17 % vire in literature.
 • Najbolj pomembna jim je možnost prenosa knjige (83 %) in iskanje po celotnem besedilu (62 %).

Tortni grafikon prikazuje pomembnost funkcij e-knjig med 525 odgovori slepih in slabovidnih in sicer v seštevku ocene zelo pomembno in pomembno.

Tortni grafikon prikazuje pomembnost funkcij e-knjig med 525 odgovori slepih in slabovidnih in sicer v seštevku ocene zelo pomembno in pomembno. Od največjega proti najmanjšemu si sledijo: prenos e-knjige (436), iskanje po celotnem besedilu (326), brskanje in povečava (253), zaznamki (252), označevanje strani v e-knjigi (244), kopiraj in prilepi (225), prilagajanje vmesnika (205), multimedijske funkcionalnosti (176), povezave znotraj in zunaj e-knjige (159), izdelovanje opomb (146) in poudarki (142).

Anketiranci imajo največ težav s tem, da je za branje potrebna posebna programska oprema (52 %), da navigacijska orodja niso dovolj pregledna ali ne delujejo (43 %) ter da funkcija kopiraj in prilepi ni na voljo (34 %).

Tortni grafikon prikazuje najpogostejše težave pri branju e-knjig med 525 odgovori slepih in slabovidnih, ki so imeli možnost izbire več odgovorov.

Tortni grafikon prikazuje najpogostejše težave pri branju e-knjig med 525 odgovori slepih in slabovidnih, ki so imeli možnost izbire več odgovorov. Od največjega proti najmanjšemu si sledijo: za branje je potrebna posebna programska oprema (275), navigacijska orodja niso dovolj pregledna ali ne delujejo (226), funkcija kopiraj in prilepi ni na voljo (181), orodje za izbor in nastavitev funkcij ni dovolj jasno (168), številke strani se ne ujemajo s številkami strani tiskane izdaje knjige (157), dodatne funkcije niso na voljo (npr. velikost pisave itd.) (147), izvoz opomb, komentarjev in zaznamkov ni omogočeno (111), format se ne prilagaja velikosti zaslona (107), zaznamki niso poudarjeni (94) in tiskanje ni na voljo (63).


2.3 Raba različnih formatov za branje e-knjig in njihova pretvorba v ustreznejšo obliko

 • 54 % anketirancev je pozorna na format e-knjige.
 • Najbolj priljubljeni formati e-knjig so: PDF, TXT, EPUB.
 • Tretjina anketirancev uporablja programe za pretvorbo formatov. Najpogostejši programi in aplikacije so: Abbyy FineReader, Balabolka, Calibre, Voice Dream Reader, MS Word, Robobraille, Adobe Acrobat.
 • Najpogosteje pretvarjajo v format TXT, sledijo različne variacije Microsoft Worda.

2.4 Prenosne mobilne naprave za branje e-knjig

 • Najbolj uporabljene mobilne naprave so prenosni računalniki (58 %) in pametni telefoni (51 %).
 • Anketiranci najpogosteje uporabljajo programsko opremo za pretvorbo besedila v govor v maternem jeziku (62 %) in programsko opremo za pretvorbo besedila v govor v tujem jeziku (24 %).
 • Programska oprema za pretvorbo besedila v govor v maternem jeziku je najpogosteje uporabljena na vseh mobilnih napravah, medtem ko je brajeva vrstica najpogosteje uporabljena na prenosnih računalnikih.