Prilagojene digitalizirane vsebine v formatu EPUB

Narodna in univerzitetna knjižnica uporabnikom na portalu dLib.si ponuja digitalizirano gradivo v PDF in TXT formatu. V okviru projekta EODOPEN ugotavljamo, da so uporabniki vedno bolj naklonjeni branju na prenosnih napravah, pri čemer se soočajo s pomanjkljivostmi formata PDF. Ta se ne prilagaja velikosti zaslona prenosne naprave, učinkovita navigacija in iskanje po besedilu pa sta pogojena z natančno zastavljeno strukturo dokumenta.

Projekt raziskuje tudi potrebe slepih in slabovidnih uporabnikov, ki za branje potrebujejo posebno programsko in/ali strojno opremo. Jasna struktura dokumenta, pravilno umeščeni in opisani grafični deli besedila ter pregled kakovosti optične prepoznave znakov (OCR) so za branje slepih in slabovidnih uporabnikov ključnega pomena.

Z namenom zagotavljanja dostopnosti vsebin, tako slepim in slabovidnim uporabnikom kot tudi uporabnikom prenosnih naprav, smo v okviru projekta pričeli prilagajati digitalizirano gradivo in pripravljati nove izdaje digitaliziranih publikacij v formatu EPUB.


Potek izdelave publikacije v formatu EPUB

Nova izdaja publikacije poskuša ustrezati kriterijem dostopnosti za vse skupine uporabnikov. Pri izdelavi se opravi:

 • nadzor nad optično prepoznanim besedilom, nastalim med digitalizacijo: izvede se nadzor besedila, brisanje nepotrebnih elementov in prilagoditev elementov, ki niso ustrezno prepoznani;
 • vpelje se sloge oblikovanja in uredi struktura celotne e-knjige;
 • vnese se strani izvirne tiskane izdaje;
 • vnese se nadomestna besedila za slikovne elemente;
 • na koncu izdelave, ki je opravljena s programom WordToEpub, se opravijo testiranja dostopnosti:
  • s programom EPUBCheck se preveri veljavnost e-knjige v skladu z EPUB specifikacijami,
  • s program Ace by DAISY se preveri skladnost s smernicami WCAG 2.1 na stopnji A in AA ter usklajenost z EPUB specifikacijami in dobrimi praksami,
  • opravi se pregled besedila s pomočjo sinteze govora.


Dostopanje in uporaba

Za dostopanje do digitaliziranih publikacij, prilagojenih v format EPUB, vam predlagamo odprtokodne programe in aplikacije, ki ponujajo možnost osebnih prilagoditev izgleda vsebine, kot tudi možnost vgrajene sinteze govora, ki podpira slovenski jezik (eBralec):

 

Oglejte si publikacije, ki so dostopne v formatu EPUB