EODOPEN - vaš predlog za digitalizacijo gradiva

Opozorilno sporočilo

Submissions for this form are closed.

Na sliki: zastava EU, logotip projekta, slogan Odprimo skrito znanje!Vaši predlogi za digitalizacijo gradiva

V okviru projekta EODOPEN želimo ustvariti 15 000 enot digitalno dostopnega gradiva iz 20. in 21. stoletja. Gradivo želimo uporabnikom ponuditi v različnih formatih in zagotoviti dostopnost gradiva tudi uporabnikom mobilnih naprav ter slepim in slabovidnim osebam.

Obrazec s predlogi za digitalizacijo smo zaradi iztekanja projekta zaprli. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam posredovali predloge za digitalizacijo.

Pri digitalizaciji smo prednost namenili:

  • publikacijam, ki so izšle po letu 1900 (za starejše publikacije lahko uporabite storitev EOD),
  • monografskim publikacijam (knjigam),
  • publikacijam, ki podpirajo vzgojno-izobraževalni proces in raziskovalno delo.

Za vaš predlog smo skušali pridobiti avtorske pravice za digitalizacijo in objavo predlaganega gradiva na spletnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije
 

Oglejte si dela, ki smo jih digitalizirali v okviru projekta EODOPEN.

Oglejte si tudi Skupni portal projekta EODOPEN, kjer so zbrana digitalizirana dela vseh projektnih partnerjev.