»drobni tisk«

je skupno ime za publikacije v obsegu do štirih (npr. razglednice, lepaki ali plakati, letaki, trosilni listki, obrazci, potrdila, nalepke, vizitke) ali več strani, če na njih ni strnjenega avtorskega besedila (npr. večje tiskovine, prospekti, žepni, beležni, stenski in namizni koledarji, izkaznice), pa tudi za kataloge, gledališke in druge programe, navodila, vabila in podobno;