OPREMA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

OPREMA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

20,00€


POLIČNIK-ČERMELJ, T., MALEŠIČ, J.: Oprema knjižničnega gradiva na primerih kulturne dediščine NUK.
Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2010
ISBN 978-961-6551-34-2
ID: Oprema knjižničnega gradiva na primerih kulturne dediščine NUK.