Napaka v postopku nakupovanja

Žal je prišlo do napake pri poskusu izvedbe transakcije nakupa.

Naročilo se ni izvedlo. Težave pri branju iz baze naročil.

status napake: "!ERROR! - CGW000222-Payment Status Invalid"