Katalog Biblije na Slovenskem

Katalog Biblije na Slovenskem

22,00€


BIBLIJE na Slovenskem : Narodna galerija, Ljubljana, 19. september 1996 - 5. januar 1997.
Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996. - 230 str. : barvne ilustr. ; 29 cm
ISBN 961-6162-11-X
ID: Katalog Biblije na Slovenskem.