Didascalicon: o bralskem prizadevanju

Didascalicon: o bralskem prizadevanju

35,00€


HUGO de Sancto Victore:
Didascalicon : o bralskem prizadevanju. 
Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014 (Textus recepti ; 2)
ISBN 978-961-6551-48-9

ID: Didascalicon: o bralskem prizadevanju.