Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013

Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013

10,00€


RIFL, B. (ur.): Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013. 
Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014 (Zbirka Domfest ; št. 3)
ISBN 978-961-6551-52-6

ID: Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013.