Uporabniki s posebnimi potrebami

Uporabniki s posebnimi potrebami ste pri vpisu v knjižnico oproščeni plačila članarine.

Po dogovoru vam lahko:

  • nudimo brezplačno pomoč ob obisku knjižničnih prostorov in prireditev v knjižnici,
  • organiziramo skupinski ali individualni ogled knjižnice,
  • vašim željam prilagodimo izposojevalni rok,
  • v prostorih NUK ali v vašem društvu predstavimo knjižnične storitve oziroma izvedemo katerega od tečajev iskanja po informacijskih virih.

Zaposleni v NUK se na potrebe vseh uporabnikov odzivamo individualno, kar pomeni, da rešitve za težave, vprašanja uporabnikov, začnemo iskati takoj ko te nastanejo. Pripravljeni smo vas torej poslušati in skušamo odpravljati vse ovire, katere osebam s posebnimi potrebami otežujejo dostop do knjižničnih storitev in gradiva. Vaše predloge za izboljšave sprejemamo na elektronski naslov gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si.

 

Dostop do knjižnice

Za gibalno ovirane in slabovidne obiskovalce ima knjižnica urejen prilagojen dostop. V NUK lahko vstopite skozi poseben vhod z Vegove ulice, skozi steklena vrata Časopisne čitalnice. Slabovidnim obiskovalcem priporočamo, da vedno uporabljajo vhod z Vegove ulice, saj so vstopni prostori glavnega vhoda dokaj temni.

Prosimo vas, da z zvoncem, ki se nahaja ob steklenih vratih, opozorite na svoj prihod. Obisk lahko predhodno najavite po telefonu (01) 2001 209.

Parkirnega prostora za invalide vam žal ne moremo ponuditi, parkiranje je možno na bližnjih parkiriščih (Parkirna hiša Kongresni trg in parkirišče NUK).

dekorativna slika

 

Dostop do knjižničnih prostorov

Zaradi velikega števila in razgibanosti prostorov v zgradbi vam priporočamo, da za pomoč pri dostopu do dvigala, stopnišč in prostorov vprašate varnostnika oziroma knjižnično osebje.

Gibalno ovirani obiskovalci lahko z dvigalom dostopate do vseh uporabniških prostorov, izjema je le Glasbena zbirka. Za dostop do kletnih prostorov (prostor za skupinsko učenje, Plečnikov hodnik, Kavarna NUK) se obrnite na informatorja v Časopisni čitalnici oziroma na varnostnika.

Toaletni prostori, prilagojeni za uporabnike na invalidskih vozičkih, se nahajajo v kleti in pritličju.

 

Dostop do informacij

Vprašanja o NUK, knjižničnih storitvah, knjižničnem gradivu, elektronskih virih ipd. lahko zastavite:

  • po telefonu (01) 2001 188,
  • po elektronski pošti CIS@nuk.uni-lj.si,
  • s pomočjo spletnega obrazca Vprašajte NUK,
  • s pomočjo referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja,
  • informatorjem v Centru za informacijske storitve oziroma v Veliki čitalnici ter informatorjem v čitalnicah posebnih zbirk.

 

Dostop do gradiva

Knjižnično gradivo hranimo na različnih lokacijah: glavno skladišče, dislocirano skladišče, priročna skladišča posebnih zbirk ipd. Do knjižnih polic uporabniki ne morete prosto dostopati, izjema je le gradivo posameznih zbirk. Za dostop do gradiva je potrebno predhodno naročilo.

Če potrebujete pomoč pri naročanju in dostopu do knjižničnega gradiva, nam to sporočite po telefonu (01) 2001 188 oziroma na elektronski naslov CIS@nuk.uni-lj.si. Naši informatorji bodo zbrali gradivo, ki ga potrebujete, in dostavili v čitalnico, ki vam najbolj ustreza glede na dostopnost, odprtost in opremljenost. Gradivo, ki si ga želite izposoditi na dom, lahko z vašim pooblastilom prevzame druga oseba.