Pravni nasveti za reproduciranje gradiva

Prosto reproduciranje avtorskih del

Knjižnično gradivo je dovoljeno reproducirati le v prostorih knjižnice in z njeno tehnično opremo. Reproduciranje gradiva z lastno tehnično opremo lahko odobri le ravnateljica knjižnice, in sicer na osnovi pisne prošnje. Pri reproduciranju moramo tako knjižnica kot naši uporabniki upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Zaposleni v službi za reproduciranje gradiva vam bodo zavrnili izdelavo kopij, če bi reproduciranje pomenilo kršitev navedenega zakona. Pri izdelavi kopij gradiva na samopostrežnih fotokopirnih strojih ste za spoštovanje zakonskih določil odgovorni uporabniki sami. Pogoje za prosto reproduciranje avtorskih del (tj. brez privolitve avtorja oziroma drugega imetnika avtorskih materialnih pravic) določa 50. člen ZASP.

Reproduciranje elektronskih virov

Reproduciranje gradiva v elektronski obliki, tj. izpisi ali prenosi podatkov iz licenčnih elektronskih virov so uporabnikom knjižnice na voljo proti plačilu, in sicer v skladu z avtorskopravno zakonodajo in določili licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi elektronskih virov. Cene storitev so določene v veljavnem ceniku storitev.

Reproduciranje notnega gradiva

Uporabnike opozarjamo, da je v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah reproduciranje grafičnih izdaj glasbenih del dovoljeno le z ročnim prepisovanjem. Zato vse, ki želijo notno gradivo v NUK reproducirati s tehničnimi sredstvi, naprošamo, da od avtorja oziroma drugega imetnika avtorskih materialnih pravic pridobijo dovoljenje za reproduciranje notnih zapisov. Za več informacij se lahko obrnete na Društvo slovenskih skladateljev.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja NUK