Fotografiranje in snemanje v prostorih knjižnice

 

Obiskovalcem knjižnice je izključno za osebno (lastno) nekomercialno uporabo dovoljeno fotografiranje/snemanje naslednjih prostorov:

slika avle

  • vhodno preddverje (pritličje),
  • Kavarna NUK (klet),
  • Plečnikov hodnik (klet),
  • glavno stopnišče (pritličje, 1. nadstropje),
  • avla pred Veliko čitalnico (1. nadstropje) in
  • Razstavna dvorana NUK (1. nadstropje).

 

Fotografiranje ali snemanje oseb, prisotnih v prostorih knjižnice, brez njihove privolitve ni dovoljeno.

Kontakt za fotografiranje oziroma snemanje ostalih knjižničnih prostorov, snemanje javnih knjižničnih prireditev in javna objava posnetkov knjižničnih prostorov E: uprava@nuk.uni-lj.si, T: (01) 2001 193.

Fotografiranje/snemanje ostalih knjižničnih prostorov lahko odobri le pooblaščeni delavec knjižnice na osnovi pisne prošnje (E: uprava@nuk.uni-lj.si, T: (01) 2001 193). Za osebno uporabo je obiskovalcem knjižnice dovoljeno tudi fotografiranje/snemanje kulturnih in ostalih prireditev, ki jih knjižnica organizira za javnost, razen če to ni izrecno prepovedano.

Fotografiranje/snemanje javnih knjižničnih prireditev je dovoljeno tudi predstavnikom medijev. Zaradi lažje organizacije prosimo medijske predstavnike, da svojo prisotnost na knjižničnih prireditvah predhodno najavijo (E: helena.drewry@nuk.uni-lj.si, T: (01) 2001 150).

Javno objavo fotografij/posnetkov knjižničnih prostorov lahko odobri le pooblaščeni delavec knjižnice na osnovi pisne prošnje (E: uprava@nuk.uni-lj.si, T: (01) 2001 193). V primeru fotografiranja / snemanja za komercialne namene se v skladu s cenikom storitev NUK obračunajo stroški uporabe prostorov knjižnice.

Knjižnično gradivo je v skladu s splošnimi pravili knjižnice dovoljeno reproducirati le s tehnično opremo, ki jo zagotavlja knjižnica. Reproduciranje gradiva z lastno tehnično opremo (npr. digitalnim fotoaparatom) lahko odobri le ravnateljica knjižnice na osnovi pisne prošnje (E: uprava@nuk.uni-lj.si).

S fotografiranjem/snemanjem se ne sme motiti obiskovalcev ali osebja knjižnice pri njihovem študiju oziroma delu. Obiskovalce knjižnice oziroma zaposlene brez njihove osebne privolitve ni dovoljeno fotografirati/snemati ali njihove posnetke javno objaviti v tiskanem ali spletnem mediju na način, ki bi posegal v njihove osebnostne pravice oziroma pravico do zasebnosti.