Fotografiranje in snemanje v prostorih knjižnice

 

Obiskovalcem knjižnice je izključno za osebno (lastno) nekomercialno uporabo dovoljeno fotografiranje/snemanje naslednjih prostorov:

slika avle

  • vhodno preddverje (pritličje),
  • Kavarna NUK (klet),
  • Plečnikov hodnik (klet),
  • glavno stopnišče (pritličje, 1. nadstropje),
  • avla pred Veliko čitalnico (1. nadstropje) in
  • Razstavna dvorana NUK (1. nadstropje).

 

Fotografiranje ali snemanje oseb, prisotnih v prostorih knjižnice, brez njihove privolitve ni dovoljeno. Uporabniki in drugi obiskovalci morajo spoštovati Hišni red knjižnice.

Kontakt za fotografiranje oziroma snemanje ostalih knjižničnih prostorov, snemanje javnih knjižničnih prireditev in javna objava posnetkov knjižničnih prostorov E: dogodki@nuk.uni-lj.si, T: (01) 2001 193.

Fotografiranje/snemanje ostalih knjižničnih prostorov lahko odobri le pooblaščeni delavec knjižnice na osnovi pisne prošnje (E: dogodki@nuk.uni-lj.si, T: (01) 2001 193). Za osebno uporabo je obiskovalcem knjižnice dovoljeno tudi fotografiranje/snemanje kulturnih in ostalih prireditev, ki jih knjižnica organizira za javnost, razen če to ni izrecno prepovedano.

Fotografiranje/snemanje javnih knjižničnih prireditev je dovoljeno tudi predstavnikom medijev. Zaradi lažje organizacije prosimo medijske predstavnike, da svojo prisotnost na knjižničnih prireditvah predhodno najavijo (E: dogodki@nuk.uni-lj.si, T: (01) 2001 150).

Javno objavo fotografij/posnetkov knjižničnih prostorov lahko odobri le pooblaščeni delavec knjižnice na osnovi pisne prošnje (E: dogodki@nuk.uni-lj.si, T: (01) 2001 193). V primeru fotografiranja/snemanja za komercialne namene se v skladu s cenikom uporabe opreme in prostorov v NUK obračunajo stroški uporabe prostorov knjižnice.

Knjižnično gradivo je v skladu s splošnimi pravili knjižnice dovoljeno reproducirati le s tehnično opremo, ki jo zagotavlja knjižnica. Reproduciranje gradiva z lastno tehnično opremo (npr. digitalnim fotoaparatom) lahko odobri le pooblaščena oseba. Za informacije se obrnite na informatorja, ki vam je predal gradivo.

S fotografiranjem/snemanjem se ne sme motiti obiskovalcev ali osebja knjižnice pri njihovem študiju oziroma delu. Obiskovalce knjižnice oziroma zaposlene brez njihove osebne privolitve ni dovoljeno fotografirati/snemati ali njihove posnetke javno objaviti v tiskanem ali spletnem mediju na način, ki bi posegal v njihove osebnostne pravice oziroma pravico do zasebnosti.