Poletni odpiralni čas (1. julij - 16. avgust 2019)

Službe za uporabnike

 

pon, tor, čet, pet

sreda

sobota

INFORMACIJSKO SREDIŠČE
pritličje, soba 3
9.00-14.00 9.00-17.00 9.00-14.00
VPIS IN IZPOSOJA NA DOM
pritličje, soba 4
T: (01) 2001 143
E: izposoja@nuk.uni-lj.si
9.00-14.00 9.00-17.00 9.00-14.00
CENTER ZA INFORMACIJSKE STORITVE
pritličje, soba 9
T: (01) 2001 188
E: CIS@nuk.uni-lj.si
9.00-14.00 9.00-17.00 ZAPRTO
VELIKA ČITALNICA
I. nadstropje, soba 115
T: (01) 2001 136
9.00-14.00 9.00-17.00 9.00-14.00
ČASOPISNA ČITALNICA
pritličje, soba 26 (vhod skozi Informacijsko središče)
T: (01) 2001 126
9.00-14.00 9.00-17.00 9.00-14.00
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
pritličje, soba 36
T: (01) 2001 141
E: illnuk@nuk.uni-lj.si
9.00-14.00 9.00-17.00 ZAPRTO
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA
pritličje, soba 34
T: (01) 2001 169
9.00-14.00 9.00-14.00 ZAPRTO
INFORMACIJSKI CENTER ZA BIBLIOTEKARSTVO
IV, soba 402
T: (01) 2001 148

9.00-14.00

torek in četrtek zaprto

9.00-17.00 ZAPRTO
REPROCENTER
klet, soba 604
T: (01) 2001 234
9.00-14.00 9.00-17.00 ZAPRTO
RAZSTAVNA DVORANA
I. nadstropje
9.00-14.00 9.00-17.00 9.00-14.00
PRODAJALNA NUK
pritličje
T: (01) 2001 209
9.00-14.00 9.00-17.00 ZAPRTO
KAVARNA NUK
klet
T: (01) 2001 149
9.00-18.00 9.00-17.00 9.00-18.00

NEDELJA
11.00-19.00

GARDEROBA
klet
T: (01) 2001 158
ZAPRTO ZAPRTO ZAPRTO

POSEBNE KNJIŽNIČNE ZBIRKE NUK

9.00-14.00

9.00-17.00

ZAPRTO

Zbirka rokopisov, redkih in starih tiskov, T: (01) 2001 195
Glasbena zbirka, T: (01) 2001 214
Kartografska in slikovna zbirka, T: (01) 2001 157
Zbirka drobnega tiska in sive literature, T: (01) 2001 208
Zbirka tiskov Slovencev zunaj RS, T: (01) 2001 113

Zbirke bodo od 1. 7.-16. 8. uporabnikom ob sredah po 14. uri omogočile pregledovanje vnaprej naročenega gradiva v prostorih klimatizirane časopisne čitalnice. Velja za Kartografsko in slikovno zbirko, Zbirko drobnega tiska in sive literature ter Glasbeno zbirko.

 

Službe za založnike

 

pon, tor, čet, pet

sreda sobota
SLOVENSKI AGENCIJI
ZA ISBN IN ISMN
Leskoškova 12
T: (01) 5861 330, 5861 333
E: isbn@nuk.uni-lj.si
9.00–14.00 9.00–14.00 ZAPRTO
SLOVENSKA AGENCIJA
ZA ISSN
Turjaška 1
T: (01) 2001 201
E: ISSN@nuk.uni-lj.si
9.00–14.00 9.00–14.00 ZAPRTO
CIP – Kataložni zapis
o publikaciji
Leskoškova 12
T: (01) 5861 330, 5861 314
E: cip@nuk.uni-lj.si
9.00–14.00 9.00–14.00 ZAPRTO
OBVEZNI IZVOD
Leskoškova 12
T: (01) 5861 306, 5861 307
9.00–14.00 9.00–14.00 ZAPRTO