Poletni odpiralni čas (6. julij - 14. avgust 2020)

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 je v NUK uporabnikom na voljo omejeno število prostorov. Več informacij je na spletni strani Spremembe v poslovanju knjižnice. 

Službe za uporabnike

 

pon, tor, čet, pet

sreda

sobota

INFORMACIJSKO SREDIŠČE
pritličje, soba 3
9.00-14.00 9.00-17.00 9.00-14.00
VPIS IN IZPOSOJA NA DOM
pritličje, soba 4
T: (01) 2001 143
E: izposoja@nuk.uni-lj.si
9.00-14.00 9.00-17.00 9.00-14.00
CENTER ZA INFORMACIJSKE STORITVE
pritličje, soba 9
T: (01) 2001 188
E: CIS@nuk.uni-lj.si
9.00-14.00 9.00-17.00 ZAPRTO
VELIKA ČITALNICA
I. nadstropje, soba 115
T: (01) 2001 136
9.00-14.00 9.00-17.00 9.00-14.00
ČASOPISNA ČITALNICA
pritličje, soba 26 (vhod skozi Informacijsko središče)
T: (01) 2001 126
9.00-14.00 9.00-17.00 9.00-14.00
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
pritličje, soba 4
T: (01) 2001 141
E: illnuk@nuk.uni-lj.si
9.00-14.00 9.00-17.00 ZAPRTO
INFORMACIJSKI CENTER ZA BIBLIOTEKARSTVO
IV, soba 402
T: (01) 2001 148

9.00-14.00

torek in četrtek zaprto

9.00-17.00 ZAPRTO
PRODAJALNA NUK
pritličje
T: (01) 2001 209
9.00-14.00 9.00-17.00 ZAPRTO
KAVARNA NUK
klet
T: (01) 2001 149
9.00-18.00 9.00-17.00 9.00-18.00

NEDELJA
11.00-19.00

GARDEROBA
klet
T: (01) 2001 158
ZAPRTO ZAPRTO ZAPRTO

ODDELEK KNJIŽNIČNIH ZBIRK

9.00-14.00

9.00-17.00

ZAPRTO

Rokopisna zbirka, T: (01) 2001 195
Zbirka starih tiskov, T: (01) 2001 142
Glasbena zbirka, T: (01) 2001 151 ali (01) 2001 236
Kartografska zbirka, T: (01) 2001 157
Slikovna zbirka, T: (01) 2001 217
Zbirka drobnega tiska in sive literature, T: (01) 2001 208
Zbirka knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu, T: (01) 2001 113

 

Službe za založnike

 

pon, tor, čet, pet

sreda sobota
SLOVENSKI AGENCIJI
ZA ISBN IN ISMN
Leskoškova 12
T: (01) 5861 330, 5861 333
E: isbn@nuk.uni-lj.si
9.00–14.00 9.00–14.00 ZAPRTO
SLOVENSKA AGENCIJA
ZA ISSN
Turjaška 1
T: (01) 2001 201
E: ISSN@nuk.uni-lj.si
9.00–14.00 9.00–14.00 ZAPRTO
CIP – Kataložni zapis
o publikaciji
Leskoškova 12
T: (01) 5861 330, 5861 314
E: cip@nuk.uni-lj.si
9.00–14.00 9.00–14.00 ZAPRTO
OBVEZNI IZVOD
Leskoškova 12
T: (01) 5861 306, 5861 307
9.00–14.00 9.00–14.00 ZAPRTO