Postani član NUK

Postanite član NUK

saj vam članstvo omogoča:

  • izposojo gradiva v čitalnice in na dom,
  • dostop do več tisoč e-člankov,
  • izposojo več kot 141.000 e-knjig v tujih jezikih na osebne računalnike in prenosne naprave,
  • medknjižnično izposojo,
  • reproduciranje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
  • zahtevnejše informacijske storitve, kot so npr. priprava informacijskih tematskih poizvedb ter informacijske svetovalne in raziskovalne storitve,
  • uporabo čitalniških mest v Veliki čitalnici, Časopisni čitalnici in čitalnicah zbirk posebnega knjižničnega gradiva.

Vpis in podaljšanje članstva lahko uredite od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00 in v soboto od 9.00 do 14.00 v sobi 4 (pritličje levo).

Kaj potrebujete za vpis?

Za vpis potrebujete osebni dokument s fotografijo, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču, ter denar za plačilo članarine in elektronske izkaznice. Stroške vpisa lahko poravnate tudi s kartico (Mastercard, BA, Maestro in Visa). Poravnate jih lahko tudi z Moneto preko servisa COBISS – Moja knjižnica. Oseba brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji predloži potrdilo o začasnem bivališču oziroma zaposlitvi ali študiju v Republiki Sloveniji. 

Nekatere kategorije uporabnikov so upravičene do članarine s popustom. Pravico lahko uveljavite le, če ob vpisu oziroma podaljšanju članstva predložite spodaj navedena potrdila.

VPIS IN ČLANSTVO V NUK

vrsta članstva
dokumenti, potrebni za vpis
ČLANSTVO: 1 dan
članarina: brezplačno
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
ČLANSTVO: 3 mesece
članarina: 6,00 €
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
ČLANSTVO: 1 leto
članarina: 15,00 €
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
Uporabniki, ki so upravičeni do brezplačne članarine ali članarine s popustom:
ŠTUDENTI UL
članstvo: do 31. 10. oz. do poteka statusa
članarina: že plačana ob vpisu na UL
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
potrdilo o vpisu/indeks/študentsko izkaznico
ŠTUDENTI DRUGIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV
članstvo: 1 leto
članarina: 6,00 €
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
potrdilo o vpisu/indeks/študentsko izkaznico
DIJAKI (nad 18 let)
članstvo: 1 leto
članarina: 6,00 €
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
dijaško izkaznico/potrdilo o vpisu
UPOKOJENCI IN INVALIDI
članstvo: 1 leto
članarina: 6,00 €
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
kartico upokojenca/potrdilo o invalidnosti
OSEBE DO 18 LET
članstvo: 1 leto
članarina: brezplačno
cena elektronske izkaznice: 3,00 €

Do 18. leta starosti lahko uporabljajo knjižnično gradivo le v čitalnicah.
Vpišejo se lahko le osebe stare 15 let ali več.

veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
soglasje starša oziroma skrbnika
NEZAPOSLENI in osebe, ki
živijo v težkih socialnih pogojih

članstvo: 6 mesecev
članarina: brezplačno
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
potrdilo ZRSZ, ki ni starejše od 30 dni
/dokazilo o pravici prejemanja
denarne socialne pomoči
ČLANI ZBDS
članstvo: 1 leto
članarina: brezplačno
cena elektronske izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
veljavno člansko izkaznico ZBDS

Uporabniki brez stalnega bivališča v RS za izposojo gradiva na dom potrebujejo poroka.

Ob vpisu v knjižnico bodoči član izpolni in podpiše pristopno izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Narodne in univerzitetne knjižnice, in se obveže, da bo upošteval njegove določbe.