Postanite član NUK

Postanite član NUK

saj vam članstvo omogoča:

  • izposojo gradiva v čitalnice in na dom,
  • dostop do več tisoč e-člankov,
  • izposojo več kot 141.000 e-knjig v tujih jezikih na osebne računalnike in prenosne naprave,
  • medknjižnično izposojo,
  • reproduciranje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
  • zahtevnejše informacijske storitve, kot so npr. priprava informacijskih tematskih poizvedb ter informacijske svetovalne in raziskovalne storitve,
  • uporabo čitalniških mest v Veliki čitalnici, Časopisni čitalnici in čitalnicah zbirk posebnega knjižničnega gradiva.

Vpis in podaljšanje članstva lahko uredite od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00 in v soboto od 9.00 do 14.00 v sobi 4 (pritličje levo).

Kaj potrebujete za vpis?

Za vpis potrebujete osebni dokument s fotografijo, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču, ter denar za plačilo članarine in članske izkaznice. Stroške vpisa lahko poravnate tudi s kartico (Mastercard, BA, Maestro in Visa). 

Nekatere kategorije uporabnikov so upravičene do članarine s popustom. Pravico lahko uveljavite le, če ob vpisu oziroma podaljšanju članstva predložite spodaj navedena potrdila.

VPIS IN ČLANSTVO V NUK

vrsta članstva
dokumenti, potrebni za vpis
ČLANSTVO: 1 dan
članarina: 3,00 € (ob prvem vpisu za 1 dan članarine ne plačate)
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
ČLANSTVO: 3 mesece
članarina: 6,00 €
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
ČLANSTVO: 1 leto
članarina: 15,00 €
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
Uporabniki, ki so upravičeni do brezplačne članarine ali članarine s popustom:
ŠTUDENTI UL
članstvo: do 31. 10. oz. do poteka statusa
članarina: že plačana ob vpisu na UL
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
potrdilo o vpisu/indeks/študentska izkaznica
ŠTUDENTI DRUGIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV
članstvo: 1 leto
članarina: 6,00 €
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
potrdilo o vpisu/indeks/študentska izkaznica
DIJAKI (nad 18 let)
članstvo: 1 leto
članarina: 6,00 €
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
dijaška izkaznica/potrdilo o vpisu
UPOKOJENCI
članstvo: 1 leto
članarina: 6,00 €
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
kartica upokojenca
OSEBE DO 18 LET
članstvo: 1 leto
članarina: brezplačno
cena izkaznice: 3,00 €

Vpišejo se lahko le osebe stare 15 let ali več.

veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
NEZAPOSLENI in osebe, ki
živijo v težkih socialnih pogojih

članstvo: 1 leto
članarina: brezplačno
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
potrdilo ZRSZ, ki ni starejše od 30 dni
/dokazilo o pravici prejemanja
denarne socialne pomoči
OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
članstvo: 1 leto
članarina: brezplačno
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
dokazilo o statusu osebe s posebnimi potrebami 
ZAPOSLENI NA UL
članstvo: 1 leto
članarina: brezplačno
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
dokazilo o zaposlitvi na UL
ZASLUŽNI PROFESORJI UL
članstvo: 1 leto
članarina: brezplačno
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
ustrezno dokazilo
ČLANI ZBDS
članstvo: 1 leto
članarina: brezplačno
cena izkaznice: 3,00 €
veljaven osebni dokument,
ki vsebuje podatek o stalnem bivališču
in
veljavna članska izkaznico ZBDS

Uporabniki brez stalnega bivališča v RS za izposojo gradiva na dom potrebujejo poroka. 
Porok je lahko tudi pravna oseba.

Ob vpisu v knjižnico bodoči član podpiše pristopno izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Narodne in univerzitetne knjižnice, in se obveže, da bo upošteval njegove določbe.

Članstvo lahko član tudi predčasno prekine oziroma umakne soglasje za obdelavo podatkov, ki jih knjižnica zbira na podlagi osebne privolitve.