Prejemniki Trubarjevega priznanja

2020

dr. Pavel Zdovc in prof. dr. Michael Biggins

2019

dr. Miklavž Komel in prof. dr. Anton Janko (utemeljitvi)

2018

dr. Jedert Vodopivec

dekorativna slika

Dr. Jedert Vodopivec Tomažič, univ. dipl. inženirka kemije, že od leta 1980 dela kot konservatorka-restavratorka v Arhivu Republike Slovenije. Od leta 1990 in vse do danes vodi Center za restavriranje in konserviranje arhivskega gradiva. Z odločitvami in delovanjem na različnih področjih konservatorsko-restavratorske dejavnosti je veliko pripomogla k visoki strokovnosti Centra in znanju drugih konservatorjev-restavratorjev pisne kulturne dediščine iz Slovenije in Hrvaške.  O strokovnem in znanstvenem delu priča njena bogata bibliografija. 

2017

prof. dr. Miran Hladnik

2016

dr. Lojze Gostiša

2015

dr. Anja Dular
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

2014

dr. Kozma Ahačič
Mihaela Kocjančič

2013

dr. Primož Simoniti
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

2012

dr. Franz Lackner
dr. Milena Mileva Blažić
dr. Jana Kolar

2011

Stanka Golob
Ifigenija Simonović
Društvo slovenskih pisateljev

2010

mag. Jasna Hrovat
prof. dr. Marijan Smolik

2009

prof. ddr. Nataša Golob
prof. France Pibernik
dr. Rozina Švent

2008

Mercator d.d..
dr. Mihael Glavan
prof. Tonka Menart