Prejemniki Trubarjevega priznanja

Prejemniki Trubarjevega priznanja

2018

dr. Jedrt Vodopivec

2017

prof. dr. Miran Hladnik

2016

dr. Lojze Gostiša

2015

dr. Anja Dular
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

2014

dr. Kozma Ahačič
Mihaela Kocjančič

2013

dr. Primož Simoniti
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

2012

dr. Franz Lackner
dr. Milena Mileva Blažić
dr. Jana Kolar

2011

Stanka Golob
Ifigenija Simonović
Društvo slovenskih pisateljev

2010

mag. Jasna Hrovat
prof. dr. Marijan Smolik

2009

prof. ddr. Nataša Golob
prof. France Pibernik
dr. Rozina Švent

2008

Mercator d.d..
dr. Mihael Glavan
prof. Tonka Menart