Trubarjevo priznanje

dekorativna slikaTrubarjeva priznanja podeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica od leta 2008 za pomembne prispevke k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine. Priznanje se podeljuje posameznikom ali pravnim osebam, ki so pomembno prispevali oziroma imajo pomembne zasluge za varovanje in ohranjanje nacionalne pisne kulturne dediščine. Trubarjevo priznanje je v obliki diplome in ga je možno prejeti le enkrat. 

 

Prejemnika Trubarjevega priznanja za leto 2019 sta dr. Miklavž Komelj in dr. Anton Janko.