Zakonski predpisi in drugi dokumenti

Zakonski in podzakonski akti

Razvojne strategije

Drugi dokumenti

Drugi predpisi in normativni akti s področja raziskovalne dejavnosti so dosegljivi na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/akti/