Relevantna zakonodaja in povezave

Zakoni in predpisi:

Drugi zakoni in predpisi s področja raziskovalne dejavnosti so dosegljivi na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/akti/

Povezave: