Tekoči raziskovalni projekti

2022

Naslov projekta: E-ROUTES: Time travel routes through Europe (=Časovne potovalne poti po Evropi)
Obdobje: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Nosilec/koordinator: Bibliotekarsko društvo Srbije
Vodja projekta v NUK: dr. Renata Šolar
Partnerji: Bibliotekarsko društvo Srbije, Icarus Hrvaška, Univerza Degli studi di Napoli Federico II, Narodna in univerzitetna knjižnica
Sofinancer: Evropska komisija, EACEA, CREA-CULT-2021-COOP
Opis projekta: Cilj projekta je izbor, klasifikacija, opis in digitalizacija potopisnega gradiva (potopisov, fotografij, potovalnih poročil in dnevnikov ipd.) od 18. stoletja do danes ter ustvarjanje in predstavitev novih (turističnih) tematskih poti. Skozi izbrano in digitalizirano gradivo ter njegovo umestitvijo v nov kontekst bo na inovativen način predstavljena kulturno-zgodovinska dediščina Slovenije in drugih sodelujočih držav. Z vključitvijo gradiva in ustvarjenih zgodb v digitalne zbirke portala Europeana ter v ta namen razvito mobilno aplikacijo bodo novonastale vsebine služile virtualnim ogledom od doma, prav tako pa bodo predstavljale dodano vrednost pri turističnih ogledih v živo. Promocija in aktualizacija kulturno-zgodovinskega gradiva različnih držav v regiji spodbuja čezmejno sodelovanje ter medkulturno komunikacijo, s tem pa pozitivno vpliva na razumevanje izven nacionalnih okvirjev.
Spletna stran projektahttps://e-routes.eu/

eroutes logodekorativna slika

Naslov projekta: ABC – Materiali knjižne dediščine
Obdobje: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Nosilec/koordinator: BOKU – Univerza za naravne vire in znanosti o življenju, Dunaj
Vodja projekta v NUK: dr. Jasna Malešič
Partnerji: ÖAW avstrijska akademija znanosti Dunaj, UL FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ob sodelovanju češke Nacionalne knjižnice iz Prage ter knjižnice opatije iz Klosterneuburga (Avstrija)
Sofinancer: WEAVE v sodelovanju FWF (Avstrijski znanstveni sklad) in ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)
Opis projekta: V projektu ABC (Ancient Book Crafts) bomo raziskovali, validirali in ovrednotili nedestruktivne spektoskopske metode na podlagi infrardeče spektroskopije za datiranje materialov pisne kulturne dediščine. Za raziskavo bodo uporabljeni datirani materiali iz Klosterneuburga (Avstrija) in NUK.
Spletna stran projektahttps://hslab.fkkt.uni-lj.si/2022/04/11/abc-ancient-book-crafts/

dekorativna slika  dekorativna slika dekorativna slika

Naslov projekta: Incunabula Slovenica
Obdobje: 1. 1. 2022–31. 12. 2022
Nosilec/koordinator: UNESCO Odbor za Spomin sveta v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico (izvajalec projekta)
Vodja projekta v NUK: Doc. dr. Ines Vodopivec
Partnerji: UNESCO Odbor za Spomin sveta, Narodna in univerzitetna knjižnica Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Frančiškanski samostan Novo mesto.
Sofinancer: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
Opis projekta: Cilji projekta so digitalizacija več kot 800 inkunabul (knjige, natisnjene v začetnem obdobju tiskarstva do konca koledarskega leta 1500) v Sloveniji in s tem ohranjanje ter zagotavljanje dostopa do pisne dediščine vsem in za vse. Digitalna zbirka Incunabula Slovenica bo vpisana v IFLA register za pisno dediščino, projekt pa bo omogočil sodelovanje organizacije UNESCO, različnih dediščinskih ustanov in Odbora za Spomin sveta. Prav tako bo spodbudil tudi uporabo novih tehnologij in vzpostavil nova delovna mesta na različnih področjih kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Implementacijo projekta bo spremljala Strateška konferenca UNESCO deležnikov o digitalizaciji, trajnem hranjenju in dostopnosti inkunabul v digitalni obliki.
Spletna stran projekta

dekorativna slika  dekorativna slika

 

2021

Naslov projekta: UNCERTIR: Negotovost modeliranja življenjske dobe na podlagi kvantitativne IR spektroskopije
Obdobje: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2023
Nosilec/koordinator: UL FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Vodja projekta v NUK: dr. Jasna Malešič
Partnerji: NUK, ZFB (Zentrum für Bucherhaltung GmbH)
Sofinancer: projekt EU, postdoktorski projekt Marie Skłodowske Curie
Opis projekta: Tema projekta dr. Floriane Coppola je pregled zbirk knjižničnega gradiva z neporušnimi metodami infrardeče spektroskopije. Rezultate meritev bomo uporabili za določanje ustreznihpostopkov varovanja in zaščite knjižničnega gradiva. Raziskave bodo potekale na Katedri za analizno kemijo FKKT v povezavi s slovenskim vozliščem Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost. dr. Coppola bo v Narodni in univerzitetni knjižnici neporušno datirala arhivsko gradivo. Mentor projekta je prof. dr. Matija Strlič iz UL FKKT, sodeluje pa tudi dr. Jasna Malešič iz Narodne in univerzitetne knjižnice in dr. Manfred Anders iz podjetja ZFB GmbH (Leipzig).
Mednarodna spletna stran projektahttps://hslab.fkkt.uni-lj.si/2021/11/27/uncertir/

dekorativna slika

 

 

 
 

2020

Naslov projekta: ARMA – The Art of Reading in the Middle Ages/Umetnost branja v srednjem veku
Obdobje: 1. 10. 2020–31. 8. 2022
Nosilec/koordinator: Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana (NUK)
Vodja projekta v NUK: Doc. dr. Ines Vodopivec
Partnerji: 8 partnerjev iz članic EU
Sofinancer: INEA; Innovation and Networks Executive Agency
Opis projekta: Cilj projekta je pokazati, kako se je srednjeveška bralna kultura razvila in postala temeljni vidik evropske kulture. V sklopu projekta bo v portal Europeana, evropska digitalna knjižnica, vključenih 20.000 digitaliziranih objektov, ustvarjenih med leti c. 500 in c. 1550, med katerimi so srednjeveški rokopisi, zgodnje tiskane knjige in drugi predmeti.
Spletna stran projektahttps://www.medieval-reads.eu/

dekorativna slikadekorativna slika

 

2019

Naslov projekta: EODOPEN – eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens
Obdobje: 1. 11. 2019‒31. 10. 2024
Nosilec/koordinator: Univerza v Innsbrucku;
Vodja projekta v NUK: dr. Alenka Kavčič-Čolić
Partnerji: 12 partnerjev iz članic EU
Sofinancer: EK, Program Ustvarjalna Evropa, 607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2
Opis projekta: Namen projekta je nadgradnja storitve digitalizacije knjig po naročilu (EOD), ki jo je konzorcij razvil že v dveh predhodnih projektih v letih 2006–2014. Tokrat bo poudarek na digitalizaciji publikacij iz 20. in 21. stoletja. Med drugim sta cilja projekta razvoj modela za pridobivanje avtorskih pravic za digitalizacijo novejših publikacij ter njihovo prilagajanje potrebam slepih in slabovidnih ter novejšim formatom za mobilne aplikacije. 

Mednarodna spletna stran projekta: http://eodopen.eu/
Domača spletna stran projektahttps://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen (z obrazcem za oddajo predlogov za digitalizacijo)

 

dekorativna slika dekorativna slika