Tekoči raziskovalni projekti

2024

Naslov projekta: Analitska orodja nove generacije za dediščinsko znanost (NextGenHS)
Obdobje: 1.7.2024–30.6.2027
Nosilec/koordinator: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Vodja projekta v NUK: dr. Jasna Malešič
Partnerji: Narodna in univerzitetna Knjižnica, Biotehniška fakulteta in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod za gradbeništvo Slovenije ter Kemijski inštitut
Sofinancer: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)
Opis projekta: Glavni cilj projekta je razvoj novih analitskih metod in pristopov za razumevanje zgodovinskih biomaterialov z namenom boljše interpretacije, upravljanja in ohranjanja kulturne dediščine.
Mednarodna spletna stran projekta: /

dekorativna slika

 
 

2022

Naslov projekta: Projekt ARRS Z1-4404: Karakterizacija in stabilnost črnil na papirju
Obdobje: 1.10.2022-30.9.2024
Nosilec/koordinator: ZVKDS, podoktorski projekt Klara Retko
Svetovalni odbor podoktorskega projekta: dr, Polonca Ropret (ZVKDS), dr. Jasna Malešič (NUK), dr. Matija Strlič (UL FKKT), dr. Silvia A. Centeno (Metropolitanski muzej umetnosti, New York), dr. Tilen Knaflič (ZVKDS, Inštitut Jožef Stefan), dr. Matej Huš (Kemijski inštitut, Ljubljana)
Vodja projekta v NUK: dr. Jasna Malešič
Sofinancer: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)
Opis projekta: Splošni cilj projekta je razviti analitično metodologijo za ustrezno karakterizacijo in klasifikacijo črnil (s poudarkom na črnilih na osnovi ogljika, železo-taninskih, črnilih iz modrega lesa in sepije), prisotnih na izbranih delih na papirju Slovenskih narodnih zbirk (Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in Narodna galerija Slovenije). Zaradi neprecenljive vrednosti izbranih predmetov bomo nadgradili analitske metode za minimalno invazivne in neinvazivne meritve in za analize na mestu samem in optimizirali postopek površinsko ojačene ramanske spektroskopije (SERS).
Spletna stran projektahttps://www.zvkds.si/sl/projekt-arrs-z1-4404-karakterizacija-stabilnost-crnil-na-papirju

 dekorativna slika

Naslov projekta: Književna republika Borisa Pahorja
Obdobje: 1. 10. 2022–30. 9. 2025
Nosilec/koordinator: Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU
Vodja projekta: izr. prof. dr. Urška Perenič 
Partnerji: Narodna in univerzitetna knjižnica
Vodja projekta v NUK: Rokopisna zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice
Sofinancer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Opis projekta: Projekt Književna republika Borisa Pahorja (1913–2022) bo kot prvi na Slovenskem in širše preučil vprašanje tekstne konstrukcije avtobiografskega jaza ob upoštevanju celotnega opusa do nedavna najstarejšega živečega slovenskega tržaškega pisatelja. Opus enakovredno vključuje tudi celotno predpuščino, ki jo je v zadnjem desetletju pridobivala Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Preučevanje celotnega opusa in poudarek na predpuščini sta dve ključni ter medsebojno združljivi, komplementarni nalogi in cilja projekta. Ob tem gre poudariti, da se projekt gradiva na papirju, ki ga rokopisna zbirka za zdaj hrani v večini, loteva ob zatonu rokopisnega in pisemskega pramena civilizacije. Med pomembnimi vzporednimi cilji projekta, ki jih je treba izpostaviti, pa je s pomočjo novih informacijskih tehnologij digitalnega kartiranja analizirati in predstaviti pisemsko republiko pisatelja s poudarkom na pisateljevi odprtosti v večkulturne personalne in institucionalne mreže ter v časovno-prostorskih razsežnostih.
Spletna stran projektahttps://ikz.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/knjizevna-republika-borisa-pahorja

eroutes logo dekorativna slika

 

Naslov projekta: E-ROUTES: Time travel routes through Europe (=Časovne potovalne poti po Evropi)
Obdobje: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Nosilec/koordinator: Bibliotekarsko društvo Srbije
Vodja projekta v NUK: dr. Renata Šolar
Partnerji: Bibliotekarsko društvo Srbije, Icarus Hrvaška, Univerza Degli studi di Napoli Federico II, Narodna in univerzitetna knjižnica
Sofinancer: Evropska komisija, EACEA, CREA-CULT-2021-COOP
Opis projekta: Cilj projekta je izbor, klasifikacija, opis in digitalizacija potopisnega gradiva (potopisov, fotografij, potovalnih poročil in dnevnikov ipd.) od 18. stoletja do danes ter ustvarjanje in predstavitev novih (turističnih) tematskih poti. Skozi izbrano in digitalizirano gradivo ter njegovo umestitvijo v nov kontekst bo na inovativen način predstavljena kulturno-zgodovinska dediščina Slovenije in drugih sodelujočih držav. Z vključitvijo gradiva in ustvarjenih zgodb v digitalne zbirke portala Europeana ter v ta namen razvito mobilno aplikacijo bodo novonastale vsebine služile virtualnim ogledom od doma, prav tako pa bodo predstavljale dodano vrednost pri turističnih ogledih v živo. Promocija in aktualizacija kulturno-zgodovinskega gradiva različnih držav v regiji spodbuja čezmejno sodelovanje ter medkulturno komunikacijo, s tem pa pozitivno vpliva na razumevanje izven nacionalnih okvirjev.
Spletna stran projektahttps://e-routes.eu/

eroutes logodekorativna slika

Naslov projekta: ABC – Materiali knjižne dediščine
Obdobje: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2025
Nosilec/koordinator: BOKU – Univerza za naravne vire in znanosti o življenju, Dunaj
Vodja projekta v NUK: dr. Jasna Malešič
Partnerji: ÖAW avstrijska akademija znanosti Dunaj, UL FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ob sodelovanju češke Nacionalne knjižnice iz Prage ter knjižnice opatije iz Klosterneuburga (Avstrija)
Sofinancer: WEAVE v sodelovanju FWF (Avstrijski znanstveni sklad) in ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)
Opis projekta: V projektu ABC (Ancient Book Crafts) bomo raziskovali, validirali in ovrednotili nedestruktivne spektoskopske metode na podlagi infrardeče spektroskopije za datiranje materialov pisne kulturne dediščine. Za raziskavo bodo uporabljeni datirani materiali iz Klosterneuburga (Avstrija) in NUK.
Spletna stran projektahttps://hslab.fkkt.uni-lj.si/2022/04/11/abc-ancient-book-crafts/

dekorativna slika  dekorativna slika dekorativna slika

Naslov projekta: Incunabula Slovenica
Obdobje: 1. 1. 2022–31. 12. 2022 (podaljšano do 2030)
Nosilec/koordinator: UNESCO Odbor za Spomin sveta v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico (izvajalec projekta)
Vodja projekta v NUK: Doc. dr. Ines Vodopivec
Partnerji: UNESCO Odbor za Spomin sveta, Narodna in univerzitetna knjižnica Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Frančiškanski samostan Novo mesto.
Sofinancer: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
Opis projekta: Cilji projekta so digitalizacija več kot 800 inkunabul (knjige, natisnjene v začetnem obdobju tiskarstva do konca koledarskega leta 1500) v Sloveniji in s tem ohranjanje ter zagotavljanje dostopa do pisne dediščine vsem in za vse. Digitalna zbirka Incunabula Slovenica bo vpisana v IFLA register za pisno dediščino, projekt pa bo omogočil sodelovanje organizacije UNESCO, različnih dediščinskih ustanov in Odbora za Spomin sveta. Prav tako bo spodbudil tudi uporabo novih tehnologij in vzpostavil nova delovna mesta na različnih področjih kulturnega in ustvarjalnega sektorja. Implementacijo projekta bo spremljala Strateška konferenca UNESCO deležnikov o digitalizaciji, trajnem hranjenju in dostopnosti inkunabul v digitalni obliki.
Spletna stran projekta

dekorativna slika  dekorativna slika

 

2021

Naslov projekta: UNCERTIR: Negotovost modeliranja življenjske dobe na podlagi kvantitativne IR spektroskopije
Obdobje: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2023
Nosilec/koordinator: UL FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Vodja projekta v NUK: dr. Jasna Malešič
Partnerji: NUK, ZFB (Zentrum für Bucherhaltung GmbH)
Sofinancer: projekt EU, postdoktorski projekt Marie Skłodowske Curie
Opis projekta: Tema projekta dr. Floriane Coppola je pregled zbirk knjižničnega gradiva z neporušnimi metodami infrardeče spektroskopije. Rezultate meritev bomo uporabili za določanje ustreznihpostopkov varovanja in zaščite knjižničnega gradiva. Raziskave bodo potekale na Katedri za analizno kemijo FKKT v povezavi s slovenskim vozliščem Evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost. dr. Coppola bo v Narodni in univerzitetni knjižnici neporušno datirala arhivsko gradivo. Mentor projekta je prof. dr. Matija Strlič iz UL FKKT, sodeluje pa tudi dr. Jasna Malešič iz Narodne in univerzitetne knjižnice in dr. Manfred Anders iz podjetja ZFB GmbH (Leipzig).
Mednarodna spletna stran projektahttps://hslab.fkkt.uni-lj.si/2021/11/27/uncertir/

dekorativna slika

 

 
 

2019

Naslov projekta: EODOPEN – eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens
Obdobje: 1. 11. 2019‒31. 10. 2024
Nosilec/koordinator: Univerza v Innsbrucku;
Vodja projekta v NUK: dr. Alenka Kavčič-Čolić
Partnerji: 12 partnerjev iz članic EU
Sofinancer: EK, Program Ustvarjalna Evropa, 607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2
Opis projekta: Namen projekta je nadgradnja storitve digitalizacije knjig po naročilu (EOD), ki jo je konzorcij razvil že v dveh predhodnih projektih v letih 2006–2014. Tokrat bo poudarek na digitalizaciji publikacij iz 20. in 21. stoletja. Med drugim sta cilja projekta razvoj modela za pridobivanje avtorskih pravic za digitalizacijo novejših publikacij ter njihovo prilagajanje potrebam slepih in slabovidnih ter novejšim formatom za mobilne aplikacije. 

Mednarodna spletna stran projekta: http://eodopen.eu/
Domača spletna stran projektahttps://www.nuk.uni-lj.si/storitve/eodopen (z obrazcem za oddajo predlogov za digitalizacijo)

 

dekorativna slika dekorativna slika