Tekoči raziskovalni in razvojni projekti

Seznam projektov Obdobje izvajanja
Rise of literacy in Europe thematic collection / Tematska zbirka Razvoj pismenosti v Evropi 1.9.2017 - 28.2.2019

 

RISE OF LITERACY IN EUROPE THEMATIC COLLECTION / TEMATSKA ZBIRKA RAZVOJ PISMENOSTI V EVROPI
Obdobje:
1. 9. 2017 - 28. 2. 2019
Nosilec/koordinator: dr. Renata Šolar, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana
Opis projekta:Cilj projekta je prikaz razvoja pismenosti v Evropi na osnovi bogatega pisnega gradiva, ki ga bo prispevalo dvanajst evropskih nacionalnih knjižnic. Digitalizirano gradivo bo obsegalo reprezentativna dela v različnih evropskih jezikih, kot so srednjeveški rokopisi od 4. do 15. stoletja, tiskane knjige od zgodnjega 16. stoletja do konca 19. stoletja ter revije in časopisi od 18. do sredine 20. stoletja. Vključeni bodo jezikovni in drugi priročniki (slovnice, slovarji, učbeniki, potopisi, otroške knjige), ki bodo prikazovali pismenost različnih družbenih slojev. Posebna tematska zbirka v digitalni knjižnici Europeana bo oblikovana kot vstopna točka za iskanje, za virtualne razstave ter za potrebe izobraževanja. Po zaključku projekta bo javnosti na voljo približno 1500 rokopisov, 2600 knjig in drugega tiskanega gradiva (brošure, razglednice, letaki) in več kot 200.000 strani časopisov in revij. V projektu poleg Fondacije Europeana sodeluje 12 partnerjev, koordinator projekta pa je NUK.
Sofinancer : Evropska komisija - Innovation and Networks Executive Agency (INEA), program CEF TELECOM - CEF-TC-2016-3 – Europeana; TENtec 2016-EU-IA-0093
Vrednost projekta : 2.580.106 EUR; od tega Evropska komisija sofinancira 50 % v višini 1.290.053 EUR