Tekoči raziskovalni projekti


2019

Naslov projekta: EODOPEN – eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens
Obdobje: 1. 11. 2019‒31. 10. 2023
Nosilec/koordinator: Univerza v Innsbrucku;
Vodja projekta v NUK: dr. Alenka Kavčič-Čolić
Partnerji: 12 partnerjev iz članic EU
Sofinancer: EK, Program Ustvarjalna Evropa, 607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2
Opis projekta: Namen projekta je nadgradnja storitve digitalizacije knjig po naročilu (EOD), ki jo je konzorcij razvil že v dveh predhodnih projektih v letih 2006–2014. Tokrat bo poudarek na digitalizaciji publikacij iz 20. in 21. stoletja. Med drugim sta cilja projekta razvoj modela za pridobivanje avtorskih pravic za digitalizacijo novejših publikacij ter njihovo prilagajanje potrebam slepih in slabovidnih ter novejšim formatom za mobilne aplikacije.
Spletna stran projekta : http://eodopen.eu/

dekorativna slika

Naslov projekta: Razvoj multifunkcionalnih polisaharidnih kompozitnih nanodelcev za razkislinjenje, izboljšanje trdnosti in preprečevanje mikrobiološkega napada zgodovinskih artefaktov na osnovi celuloze
Obdobje: 1. 7. 2019‒30. 6. 2021
Nosilec/koordinator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo;
Vodja projekta v NUK: dr. Jasna Malešič
Partnerji: NUK, Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
Opis projekta: Namen projekta je razvoj novega postopka stabilizacije kislega papirja. V laboratoriju NUK bomo ovrednotili učinkovitost postopka, ki ga bodo razvili na Univerzi v Mariboru, in ga primerjali z obstoječimi metodami razkislinjenja papirja.

dekorativna slika

 

2018

Naslov projekta: Financial literacy through public libraries – Razvoj finančne pismenosti s pomočjo splošnih knjižnic
Obdobje: 1. 12. 2018‒31. 3. 2021
Nosilec/koordinator: Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego (FRSI), Varšava, Poljska
Izvajalki projekta v NUK: dr. Alenka Kavčič-Čolić in Milena Bon
Partnerji: Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego (FRSI), Varšava, Poljska, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija, Global Libraries Bulgaria Foundation, Sofia, Bolgarija, Biblioteca Judeteana Ovid Densusianu Hunedoara, Deva, Rumunija.
Opis projekta: Namen projekta je razvoj programa za usposabljanje knjižničarjev pri finančnem opismenjevanju odraslih uporabnikov splošnih knjižnic. Poudarek bo na razvoju sodobnih orodij in oblikah e-učenja. Rezultati projekta bodo prosto dostopni in v različnih jezikih na spletni strani projekta.
Sofinancer: Evropska komisija, Erasmus+
Spletna stran projekta : http://frsi.org.pl/

dekorativna slika