Raziskovalna skupina

Narodna in univerzitetna knjižnica je bila vpisana 30. 8. 1994 v register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo pod št. 258 kot Narodna in univerzitetna knjižnica, Enota za razvoj knjižničarstva z Bibliotekarskim raziskovalnim centrom. V registru Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ima šifro 0619. Njena raziskovalna skupina deluje na področju bibliotekarske in informacijske znanosti ter družboslovja in humanistike, in je v evidenci ARRS registrirana pod št. 0619-001. Več podatkov o raziskovalni skupini je na voljo v bazi podatkov SICRIS.

Člani raziskovalne skupine so zaposleni v NUK, ki so pridobili raziskovalni naziv v skladu z določili Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Ur. list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13-popr., 5/17, 31/17 in 7/19) in Pravilnika o postopku za izvolitev zaposlenih v raziskovalni naziv v Narodni in univerzitetni knjižnici (30. 8. 2011). V raziskovalni skupini trenutno sodeluje 14 zaposlenih z raziskovalnimi nazivi in dve strokovni sodelavki.

Člani raziskovalne skupine NUK

 1. dr. Alenka KAVČIČ-ČOLIĆ, strokovno-raziskovalna svetnica, vodja raziskovalne skupine (22497)
 2. dr. Melita AMBROŽIČ, strokovno-raziskovalna svetnica (07152)
 3. Milena BON, višja strokovno-raziskovalna asistentka (38096)
 4. dr. Irena EISELT, asistentka z doktoratom (30252)
 5. Helena JANEŽIČ, strokovna sodelavka (31183)
 6. Urša KOCJAN, strokovna sodelavka (36866)
 7. dr. Eva KODRIČ-DAČIĆ, strokovno-raziskovalna svetnica (20808)
 8. Matjaž KRAGELJ, višji strokovno-raziskovalni asistent (36769)
 9. dr. Jasna MALEŠIČ, znanstvena sodelavka (27709)
 10. Tereza POLIČNIK-ČERMELJ, višja strokovno-raziskovalna asistentka (30571)
 11. Veronika POTOČNIK, strokovno-raziskovalna asistentka (36867)
 12. Irena SEŠEK, strokovno-raziskovalna asistentka (30570)
 13. dr. Sonja SVOLJŠAK, znanstvena sodelavka (32221)
 14. dr. Renata ŠOLAR, višja strokovno-raziskovalna sodelavka (20867)
 15. dr. Gorazd VODEB, strokovno-raziskovalni svetnik (20868)
 16. dr. Ines VODOPIVEC, znanstvena sodelavka (31712)