Raziskovalna skupina

Narodna in univerzitetna knjižnica je bila vpisana 30. 8. 1994 v register raziskovalnih organizacij pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo pod št. 258 kot Narodna in univerzitetna knjižnica, Enota za razvoj knjižničarstva z Bibliotekarskim raziskovalnim centrom. V registru Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ima šifro 0619. Njena raziskovalna skupina deluje na področju bibliotekarske in informacijske znanosti ter družboslovja in humanistike, in je v evidenci ARRS registrirana pod št. 0619-001. Več podatkov o raziskovalni skupini je na voljo v bazi podatkov SICRIS.

Člani raziskovalne skupine so zaposleni v NUK, ki so pridobili raziskovalni naziv v skladu z določili Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Ur. list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13-popr., 5/17, 31/17 in 7/19) in Pravilnika o postopku za izvolitev zaposlenih v raziskovalni naziv v Narodni in univerzitetni knjižnici (30. 8. 2011). V raziskovalni skupini trenutno sodeluje 13 zaposlenih z raziskovalnimi nazivi in dve strokovni sodelavki.

Člani raziskovalne skupine NUK

 1. dr. Alenka KAVČIČ-ČOLIĆ, strokovno-raziskovalni svetnik, vodja raziskovalne skupine (22497)
 2. Milena BON, višji strokovno-raziskovalni asistent (38096)
 3. dr. Irena EISELT, asistent z doktoratom (30252)
 4. Helena JANEŽIČ, strokovni sodelavec (31183)
 5. dr. Barbara JESENOVEC, strokovni sodelavec (57311)
 6. Urša KOCJAN, strokovni sodelavec (36866)
 7. dr. Eva KODRIČ-DAČIĆ, strokovno-raziskovalni svetnik (20808)
 8. dr. Jasna MALEŠIČ, znanstveni sodelavec (27709)
 9. Tereza POLIČNIK-ČERMELJ, višji strokovno-raziskovalni asistent (30571)
 10. dr. Mojca RUPAR KOROŠEC, asistent z doktoratom (12421)
 11. dr. Sonja SVOLJŠAK, znanstveni sodelavec (32221)
 12. dr. Renata ŠOLAR, strokovno-raziskovalni svetnik (20867)
 13. dr. Gorazd VODEB, strokovno-raziskovalni svetnik (20868)
 14. dr. Ines VODOPIVEC, znanstveni sodelavec (31712)