Raziskovalno-razvojni projekti

Narodna in univerzitetna knjižnica se od leta 1997 udeležuje različnih domačih in tujih razpisov za pridobivanje projektnih sredstev. Raziskovalci NUK smo doslej sodelovali v več kot 60-ih raziskovalnih in razvojnih projektih s področja bibliotekarske in informacijske znanosti ter dejavnosti knjižnic in drugih sorodnih organizacij. V zadnjih nekaj letih se projektna dejavnost knjižnice izvaja predvsem v okviru evropskega sofinanciranja, katerega cilj je spodbujati razvoj digitalne knjižnice. Najpogostejša projektna področja so varovanje knjižničnega gradiva, dostop do informacij in knjižničnih vsebin, digitalna knjižnica in digitalizacija.

Zaradi lažje preglednosti posamezne projekte predstavljamo v treh skupinah, in sicer glede na način njihovega financiranja:

Pri administrativnem usklajevanju projektnega dela v NUK ima pomembno vlogo projektna pisarna, ki v prvi vrsti skrbi za pregled nad vsebinskimi in finančnimi podatki, povezanimi s projektno dejavnostjo, obvešča ter usklajuje pomembne informacije o projektih in nudi pomoč raziskovalcem pri prijavah na razpise ter poročanju.

Informacije:

dr. Alenka Kavčič-Čolić
vodja BRIIC
T: (01) 2001 131
F: (01) 4257 293
E: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si
Mojca Dolgan Petrič
vodja projektne pisarne
T: (01) 2001 207
F: (01) 4257 293
E: mojca.dolgan@nuk.uni-lj.si