Raziskovalna dejavnost

dekorativna slikaMed temeljnimi zakonsko določenimi nalogami Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) je tudi raziskovalno delo na področju bibliotekarske in informacijske znanosti, ki ga koordinira in izvaja Oddelek za raziskave (OR). Raziskovalna dejavnost poteka v okviru raziskovalnih projektnih nalog, ki omogočajo razvoj dejavnosti NUK in knjižničnega sistema, ter raziskovalnih projektov, financiranih iz javnih sredstev Republike Slovenije. Knjižnica se vključuje tudi v mednarodne projekte ter tako pridobiva dodatna znanja in izkušnje ter krepi mednarodna partnerstva. Sodelovanje v domačih in tujih projektih pomeni za NUK zagotavljanje razvoja dejavnosti knjižnice ter povezovanje na nacionalni in evropski ravni.

Raziskovalno dejavnost izvaja NUK v skladu s poslanstvom in strateškimi usmeritvami prednostno na področjih varovanja in ohranjanja knjižničnega gradiva, digitalizacije in izgradnje digitalne knjižnice ter zagotavljanja dostopa, uporabe in trajnega ohranjanja elektronskih publikacij. Pomemben del dejavnosti je tudi tekoče spremljanje domačih in tujih projektnih razpisov ter priprava prijavnih vlog za razpise. V okviru raziskovalne dejavnosti se izvajajo tudi statistične meritve o delu slovenskih knjižnic ter obdelava in objava statističnih podatkov in kazalcev uspešnosti delovanja knjižnic. Zbrani podatki omogočajo analize dejavnosti knjižnic ter ugotavljanje njihove razvitosti in uspešnosti.

Informacije in odgovornost:

kontakt
kontakt
dr. Mojca Rupar Korošec
T: (01) 2001 156
E: mojca.rupar-korosec@nuk.uni-lj.si