Pravno obvestilo

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Narodna in univerzitetna knjižnica (v nadaljevanju NUK) kot upravljavec osebnih podatkov zbira, obdeluje in varuje osebne podatke svojih uporabnikov na podlagi njihovega prostovoljnega soglasja in v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. NUK zbrane podatke hrani in uporablja samo toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Vprašanja s področja politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov lahko pošljete na naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: glavna.pisarna@nuk.uni-lj.si.

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in informacije v zvezi z izvajanjem videonadzora v NUK [pdf]

 

Notranja prijava po zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Narodna in univerzitetna knjižnica je po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri) določila notranjo pot za prijavo kršitev predpisov, za katere posamezniki (prijavitelj) izvejo v delovnem okolju. Kršitve predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, se lahko prijavi zaupniku znotraj NUK (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo. Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z zavodom v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju. Prijava ni namenjena kršitvam, ki so se zgodile zunaj delovnega okolja ter npr. reševanju sporov s sodelavci, mobingu in podobno.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev ureja Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer so navedeni tudi vsi kontaktni podatki in postopek obravnave notranje prijave.

Prijava se poda na obrazcu »Notranja prijava kršitve predpisov v delovnem okolju po ZZPri«.

Vodstvo zavoda zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti, ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik, podatki o prijavitelju pa so znani le zaupniku.

 

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je NUK imetnik materialnih avtorskih pravic nad vsebinami, objavljenimi na spletnem mestu www.nuk.uni-lj.si. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja NUK prepovedano vsakršno reproduciranje in dajanje na voljo javnosti.

 

Odgovornost Narodne in univerzitetne knjižnice

Spletno mesto www.nuk.uni-lj.si je postavljeno in vzdrževano z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu NUK ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. NUK ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani. Prav tako NUK ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek hipertekstualnih povezav (linkov).