Zbirka tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ul. 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Delovni čas za uporabnike:
pon, tor, čet, pet: 9.00 - 14.00
sreda: 9.00 - 18.00

 

Vodja:
Helena Janežič
T: (01) 2001 113
E: helena.janezic@nuk.uni-lj.si

Dejavnost

 • Izbor, nabava in evidentiranje gradiva slovenskih zamejcev in izseljencev.
 • Bibliografska obdelava gradiva slovenskih zamejcev in izseljencev.
 • Tehnična oprema gradiva slovenskih zamejcev in izseljencev.
 • Skrb za varovanje in ohranjanje gradiva slovenskih zamejcev in izseljencev.
 • Izposoja in posredovanje gradiva slovenskih zamejcev in izseljencev v čitalnico zbirke.
 • Posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o gradivu slovenskih zamejcev in izseljencev.
 • Pomoč uporabnikom pri iskanju gradiva slovenskih zamejcev in izseljencev ter drugo delo z uporabniki.
 • Sodelovanje pri izvedbi strokovnega izpopolnjevanja in permanentnega izobraževanja knjižničnih delavcev.
 • Priprava tematskih razstav in sodelovanje pri predstavitvenih in promocijskih dejavnostih.
 • Sodelovanje pri razvoju in upravljanju portala Digitalne knjižnice Slovenije − dLib.si.
 • Ustvarjanje lastnih digitalnih zbirk in zagotavljanje ustreznih metapodatkov.
 • Objavljanje strokovnih in znanstvenih del ter promocijskih besedil s svojega področja dela.
 • Raziskovalno in razvojno delo na področju obdelave, varovanja, izposoje ter dostopa do gradiva slovenskih zamejcev in izseljencev.
 • Sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih.