Zbirka starih tiskov

dekorativna slika

Zbirka hrani tiskano gradivo, ki je nastalo od začetka tiskarstva do vključno leta 1850. Dopolnjuje se s staro in redko staro sloveniko (po ožji definiciji) oziroma s starejšim tiskanim gradivom, ki je v kakršni koli povezavi z današnjim slovenskim ozemljem oziroma posamezniki, ki izhajajo z današnjega ozemlja Republike Slovenije in predhodnih teritorialno-upravnih ozemeljskih entitet (kriterij provenience).

Zbirka obsega približno 40.000 enot. Osnovo predstavljajo deli knjižnic verskih in drugih ustanov, ki so bile konec 18. stoletja v okviru jožefinskih reform ali s posebnimi pogodbami predane novoustanovljeni licejski knjižnici. To so zbirke samostanov obutih avguštincev in bosonogih avguštincev iz Ljubljane, bistriških in kostanjeviških kartuzijanov, stiških cistercijanov, devinskih servitov, rezidence ljubljanskih škofov v Gornjem Gradu ter Družbe za kmetijstvo in koristne umetnosti na Kranjskem. Pomemben del predstavljajo tudi knjižnice posameznih zbirateljev, ki so bile pridobljene kot zapuščine ali pa so bile odkupljene od nekdanjih lastnikov oziroma njihovih dedičev. Najpomembnejše in najobsežnejše so: Peerova, Zoisova, Kopitarjeva, Metelkova, Čopova, Zupanova in Vrhovnikova knjižnica.


Dejavnost:
  • dopolnjevanje zbirke monografskih publikacij od začetka tiskarstva do vključno leta 1850
  • bibliografska obdelava gradiva
  • znanstvenoraziskovalno in razvojno delo v povezavi z gradivom
  • posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o gradivu

Informacije in odgovornost:

Dostop do gradiva
KatNUK
dLib.si (digitalizirano gradivo)

Kontakti:

Matjaž Lulik (skrbnik zbirke)
T: (01) 2001 202
E: matjaz.lulik@nuk.uni-lj.si

dr. Sonja Svoljšak
T: (01) 2001 142
E: sonja.svoljsak@nuk.uni-lj.si

Odpiralni čas
Naročanje gradiva*
Rezervacija čitalniškega mesta

*Gradivo iz posebnih zbirk hranimo na različnih lokacijah, zato je potrebno predhodno naročilo (gradivo, naročeno do 11. ure, boste lahko pregledovali naslednji dan).