Zbirka knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu

dekorativna slika

Zbirka pridobiva, hrani, omogoča dostop in posreduje knjižnično gradivo Slovencev, ki nastaja v zamejstvu in po svetu. Kot corpus separatum hrani temeljni fond zbirke »Prepovedano literaturo med leti 1945-1991« (D-fond), ki je bilo od vsega začetka ločeno od ostalega (izseljenskega in zamejskega) gradiva.

Dejavnost:
  • pridobivanje knjižničnega gradiva Slovencev, ki nastaja v zamejstvu in po svetu
  • dopolnjevanje knjižnične zbirke NUK z najnovejšimi naslovi slovenike, ki je bila izdana v tujini
  • dopolnjevanje temeljnega fonda zbirke - Prepovedana literatura med leti 1945-1991
  • dopolnjevanje zbirke s slovenskimi begunskimi tiski iz begunskih taborišč v Avstriji in Italiji med letoma 1945 in 1949,
  • dopolnjevanje z izseljenskimi literarnimi in arhivskimi zapuščinami in z gradivom, ki ga v Slovenijo pripeljejo povratniki
  • znanstvenoraziskovalno in razvojno delo v povezavi z gradivom
  • posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o gradivu slovenskih zamejcev in izseljencev
  • iskanje in vzdrževanje stikov s slovenskimi skupnostmi in posameznimi Slovenci širom sveta
  • promocija zbirke in promocija NUK v smislu, da smo knjižnica vseh Slovencev

Informacije in odgovornost:

Dostop do gradiva
KatNUK
dLib.si (digitalizirano gradivo)

Kontakti:
Helena Janežič (skrbnica zbirke)
T: (01) 2001 113
E: helena.janezic@nuk.uni-lj.si

Odpiralni čas
Naročanje gradiva*
Rezervacija čitalniškega mesta

*Gradivo iz posebnih zbirk hranimo na različnih lokacijah, zato je potrebno predhodno naročilo (gradivo, naročeno do 11. ure, boste lahko pregledovali naslednji dan).