Zbirka serijskih publikacij

Informacije in odgovornost:

Naslov:
Turjaška ulica 1
1000 Ljubljana
Lokacija

Vodja:
dr. Irena Eiselt
T: (01) 2001 187
E: irena.eiselt@nuk.uni-lj.si

Delovni čas za uporabnike:
pon-pet: od 9.00 do 18.00
sobota: od 9.00 do 14.00

 

ISSN center:
T: (01) 2001 201
E: issn@nuk.uni-lj.si

 

Obvezni izvod:
mag. Neja Mlakar
T: (01) 2001 183
E: neja.mlakar@nuk.uni-lj.si

Mihael Kokalj
T: (01) 2001 137
E: mihael.kokalj@nuk.uni-lj.si

 

Časopisna čitalnica:
T: (01) 2001 126

Dejavnost

 • Izbor, nabava in evidentiranje kontinuiranih virov (serijskih publikacij in integrirnih virov).
 • Dodeljevanje ISSN oznak (mednarodnih standardnih številk za kontinuirane vire).
 • Bibliografska obdelava kontinuiranih virov, tudi po naročilu za ostale knjižnice.
 • Tehnična oprema kontinuiranih virov.
 • Skrb za varovanje in ohranjanje kontinuiranih virov.
 • Izposoja in posredovanje kontinuiranih virov v Časopisno čitalnico.
 • Posredovanje bibliografskih in strokovnih informacij o kontinuiranih virih.
 • Pomoč uporabnikom pri iskanju kontinuiranih virov in drugo delo z uporabniki.
 • Sodelovanje pri izvedbi strokovnega izpopolnjevanja in permanentnega izobraževanja knjižničnih delavcev.
 • Priprava tematskih razstav in sodelovanje pri predstavitvenih in promocijskih dejavnostih.
 • Sodelovanje pri razvoju in upravljanju portala Digitalne knjižnice Slovenije − dLib.si.
 • Ustvarjanje lastnih digitalnih zbirk in zagotavljanje ustreznih metapodatkov.
 • Objavljanje strokovnih in znanstvenih del ter promocijskih besedil s svojega področja dela.
 • Raziskovalno in razvojno delo na področju obdelave, varovanja, izposoje ter dostopa do kontinuiranih virov.
 • Sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih.